Abdestin Faziletleri

yorum yok
9 views okuma
5 Ocak, 2013

Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ

Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Allah`ın hataları silmeye ve dereceleri yükseltmeye vesile kıldığı şeyleri size söylemiyeyim mi?” “Evet ey Allah`ın Resulü, söyleyin!” dediler. Bunun üzerine saydı: “Zahmetine rağmen abdesti tam almak. Mescide çok adım atmak. (Bir namazdan sonra diğer) Namazı beklemek. İşte bu ribattır, işte bu ribattır, işte bu ribattır.”
HadisNo : 3578
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Ukbe İbnu Amir
Hadis : Üzerimizde develeri gütme işi vardı, (bunu sırayla yapıyorduk.) (Bir gün) gütme nöbeti bana gelmişti. Günün sonunda develeri kıra ben çıkarıyordum. (Bir gün, nöbetimden dönüşte) Resulullah (sav)`a geldim, ayakta halka hitabediyordu. Söylediklerinden şu sözlere yetiştim: “Güzel abdest alıp, sonra iki rekat namaz kılan ve namaza bütün ruhu ve benliği ile yönelen hiç kimse yoktur ki kendisine cennet vacib olmasın!” (Bunları işitince kendimi tutamayıp): “Bu ne güzel!” dedim. (Bu sözüm üzerine) önümde duran birisi: “Az önce söylediği daha da güzeldi.” dedi. (Bu da kim? diye) baktım. Meğer Ömer İbnul-Hattab`mış. O, sözüne devam etti: “Seni gördüm, daha yeni geldin. Sen gelmezden önce şöyle demişti: “Sizden kim abdestini alır ve bunu en güzel şekilde yapar, sonra da: Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve Resulühü (Şehadet ederimki Allah`tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed Allah`ın kulu ve Resulüdür)” derse, kendisine cennetin sekiz kapısı da açılır; hangisinden isterse oradan cennete girer.” (Ebu Davud`un rivayetinde “abdestigüzelyaparsa…” denmiştir. Tirmizi`nin rivayetinde “…resülühü (Allah`ın …Resulü)” kelimesinden sonra “Allah`ım, beni tevbe edenlerden kıl, temizlenenlerden kıl” duası da vardır.)
HadisNo : 3579
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: Mü`min -veya müslüman- bir kul abdest aldı mı yüzünü yıkayınca, gözüyle bakarak işlediği bütün günahlar su ile -veya suyun son damlasıyla- yüzünden dökülür iner. Ellerini yıkayınca elleriyle işlediği hatalar su ile birlikte- veya suyun son damlasıyla- ellerinden dökülür iner. Ayaklarını yıkayınca da ayaklarıyla giderek işlediği bütün günahları su ile veya suyun son damlasıyla- dökülür iner. (öyle ki abdest tamamlanınca) günahlardan arınmış olarak tertemiz çıkar.”
HadisNo : 3580
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Osman
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim abdest alır ve abdestini güzel yaparsa hataları vücudundan tırnak diplerine varıncaya kadar çıkar dökülür.”
HadisNo : 3581
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Osman
Hadis : Bir başka rivayette şöyle gelmiştir: “Hz. Osman (ra) abdest aldı ve dedi ki: “Ben Resulullah (sav)`ın şu benim abdestim gibi abdest aldığını, sonra da şöyle söylediğini gördüm: “Kim bu şekilde abdest alırsa geçmiş günahları affedilir, namazı ve mescide kadar yürümesi de nafile (ibadet) olur.”
HadisNo : 3582
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Amr İbnu Abese es-Sülemi
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Sizden kim abdest suyunu hazırlar, mazmaza ve istinsahta bulunur (ağzına ve burnuna su çeker) ve sümkürürse, mutlaka yüzünden, ağzından, burnundan hataları dökülür. Sonra Allah`ın emrettiği şekilde yüzünü yıkarsa, sakalının bittiği mahallin) etrafından su ile birlikte yüzü ile işlediği günahlar dökülür. Sonra dirseklere kadar kollarını yıkayınca, ellerinin günahları su ile birlikte parmak uçlarından dökülür gider. Sonra başını meshedince, başının günahları saçın etrafindan su ile birlikte akar gider. Sonra topuklarına kadar ayaklarını yıkayınca, ayaklarının günahları, parmak uçlarından su ile birlikte akar gider. Sonra kalkıp namaz kılar, Allah`a hamd ve senada bulunur. Ona layık şekilde tazimini gösterir ve kalbinden Allah`tan başkasını(n korku ve muhabbetini) çıkarırsa, annesinden doğduğu gündeki gibi bütün günahlarından arınır.”
HadisNo : 3583
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Abdullah es`Sünabihi
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Mü`min kul abdest aldıkta mazmaza yaptı mı (ağzını yıkadı mı) günahlar ağzından çıkar, (burnunu sümkürdü mü) günahlar burnundan çıkar, yüzünü yıkadı mı günahlar göz kapaklarının altına varıncaya kadar yüzünden çıkar, Ellerini yıkadı mı günahlar tırnak diplerine varıncaya kadar ellerinden çıkar. Başını meshetti mi, günahlar kulaklarına varıncaya kadar başından çıkar. Ayaklarını yıkadı mı, günahlar ayak tırnaklarının altına varıncaya kadar ayaklarından çıkar. Sonra mescide kadar yürümesi ve kılacağı namaz nafile (bir ibadet) olur.”
HadisNo : 3584
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Ebu Ümame el-Bahili
Hadis : Amr İbnu Abese (ra)`yi dinledim, diyor ki: “Resulullah (sav)`a: “Abdest nasıl alınır?” diye sordum. Şöyle açıkladı: “Abdest mi? Abdest alınca şöyle yaparsın: Önce iki avucunu tertemiz yıkarsın. Sonra yüzünü ve dirseklerine kadar ellerini yıkarsın. Başını meshedersin, sonra da topuklarına kadar ayaklarını yıkarsın. (Bunları tamamladın mı) bütün günahlarından arınmış olursun. Bir de yüzünü Aziz ve Celil olan Allah için (secdeye) koyarsan, anandan doğduğun gün gibif hatalarından çıkmış olursun.” Ebu Ümame der ki: “Ey Amr İbnu Abese dedim, ne söylediğine dikkat et! Bu söylediklerinin hepsi bir defasında veriliyor mu?” “Vallahi” dedi, “bilesin ki artık yaşım ilerledi, ecelim yaklaştı. (Allah`tan ölümden çok korkar bir haldeyim), ne ihtiyacım var ki, Allah Resulü hakkında yalan söyleyeyim! Andolsun söylediklerim, Resulullah (sav)`dan kulaklarımın işitip, hafızamın da zabtettiklerinden başkasi değildir.”
HadisNo : 3585
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim abdestli olduğu halde abdest tazelerse, Allah bu sebeple kendisine on (misli) sevab yazar.”
HadisNo : 3586
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Faziletleri
Ravi : Ebu Said
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim abdest ahp: “Sübhaneke Allahümme ve bihamdike estağfiruke ve etübu ileyke. (Rabbim seni tenzih ederim, Allah`ım hamdim sanadır, senden bağışlanmak isterim, tevbem de sanadır)” derse, bu bir kağıda yazılır, sonra bir mühür üzerine nakşedilir, sonra da Arş`ın altına kaldırılır ve Kıyamete kadar (mühür) kırılmaz.” [Rezin tahric etmiştir.]
HadisNo : 3587


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle de telakki eder. Kimsenin kendine ...

Muhterem Mü’minler! Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri olan, rahmet ...

Peygamber efendimiz (s.a.v.), Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*