Abdestin Sünnetleri

yorum yok
10 views okuma
5 Ocak, 2013

Abdestin Sünnetleri

Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Eğer ümmetim üzerine zahmet vermeyecek olsaydım, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim. (Bu metin Sahiheyn`in metnidir, Muvatta`nın rivayetinde: “…her abdestte…” denmiştir.)
HadisNo : 3615
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Zeyd İbnu Halil el-Cüheni
Hadis : Resulullah (sav)`nın şöyle söylediğini işittim: “Ümmetime zahmet vermeyecek olsam, her namazda misvak kullanmalarını emrederdim ve yatsı namazını da gecenin üçte birine kadar te`hir ederdim.”
HadisNo : 3616
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi :
Hadis : Tirmizi şu ziyadede bulundu: “Zeyd İbnu Halid, namaza geldiği zaman misvağı kulağının üstünde olurdu, tıpkı katibin, kulağı üstündeki kalemi gibi. Misvaklanmadan namaza durmazdı. Misvaklandıktan sonra yine yerine koyardı.”
HadisNo : 3617
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Huzeyfe
Hadis : Resulullah (sav) gece (namaza) kalktığı vakit ağzını misvakla ovalardı. [Bu metin Sahiheyn`e aittir.]
HadisNo : 3618
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`ın abdest suyu ve misvakı (akşamdan hazırlanıp yanına) konulurdu. Gece kalkınca abdest bozar, sonra misvaklanırdı.”
HadisNo : 3619
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi :
Hadis : Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Resulullah (sav) gece ve gündüz yattığında ve kalktığında mutlaka abdest almazdan önce misvaklanırdı.”
HadisNo : 3620
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “”Misvak ağız için temizlik vasıtasıdır. Rab Teala için de rıza vesilesidir.”
HadisNo : 3621
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Musa
Hadis : Resulullah (sav)`a uğramıştım. Elindeki bir misvakla dişlerini misvaklıyordu ve ü, ü diye bir ses çıkarıyordu, misvak ağzındaydı, sanki kusuyor gibiydi.
HadisNo : 3622
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : İbnu Ömer
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Rüyamda gördüm ki, bir misvakla dişlerimi misvaklıyorum. İki kişi yarnıma geldi, biri diğerinden büyüktü. Elimdeki misvakı onlardan küçük olana uzattım. Bana: “(Büyüğü) büyükle!” dendi. Bunun üzerine misvağı büyük olana verdim.” (Hadisi, Buhari muallak (senetsiz) olarak kaydetmiştir, Müslim ise senetli olarak kaydetmiştir)
HadisNo : 3623
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav) bana misvağını yıkamam için verirdi. (Teberrük için, yıkamazdan) önce kendim kullanırdım, sonra yıkayıp ona verirdim.
HadisNo : 3624

Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulllah (sav) buyurdular ki: “Uykudan uyanınca, sizden hiç kimse, üç sefer yıkamadıkça ellerini kaba banmasın. Çünkü o, ellerin geceyi (vücudunun neresinde) geçirdiğini bilemez.”
HadisNo : 3625
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebü Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Kim abdest alırsa istinsarda bulunsun (sümkürsün), kim taşla istinca yaparsa teklesin.”
HadisNo : 3626
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi :
Hadis : Müslim`in bir rivayetinde şöyle gelmiştir: “Sizden biri abdest alınca burnuna su çeksin, sonra sümkürsün.” (Bir diğer rivayette: “… Burun deliklerine su çeksin, sonra sümkürsün” şeklindedir.)
HadisNo : 3627
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Biriniz uykudan uyandığı zaman üç kere sümkürsün. Zira şeytan, burnunun içinde geceler.”
HadisNo : 3628
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Abdullah İbnu Zeyd
Hadis : Resulullah (sav)`ı bir avuç su ile hem mazmaza hem de istinşak yaparken gördüm, bunu üç kere yapmıştı.
HadisNo : 3629
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Talha İbnu Musarrıf (an ebihi an ceddihi)
Hadis : Resulullah (sav)`ın yanına girdim, abdest alıyordu. Su, yüzünden ve sakalından göğsüne akıyordu. Mazmaza ve istinşakın arasını da ayırmıştı.
HadisNo : 3630
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ali
Hadis : Ravi, anlatıldığına göre su istemiş ve mazmaza ve istinşak yapmış, sol eliyle sümkürmüş sonra da: “Resulullah (sav)`ın temizliği böyleydi” demiştir.
HadisNo : 3631
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Osman İbnu Affan
Hadis : Ravinin anlattığına göre, Resulullah (sav) sakalını hilalliyor idi.
HadisNo : 3632
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) abdest alınca bir avuç su alır, onu çenesinin altına tutup onunla sakalını hilaller ve: “Aziz ve Celil olan Rabbim böyle emretti” derdi.
HadisNo : 3633
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Müstevrid İbnu Şeddad
Hadis : Resulullah (sav)`ı gördüm. Abdest aldığı zaman ayaklarının parmaklarını serçe parmağı ile hilalliyordu.
HadisNo : 3634

Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Lakit İbnu Sabıra
Hadis : Dedim ki: “Ey Allah`ın Resulü! Bana abdestten haber ver!” Aleyhissalatu vesselam: “Abdesti tam al, parmaklar arasını hilalle, istinşak`da mübalağa yap, oruçlu olursan mübalağa yapma.” buyurdu.
HadisNo : 3635
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Rebii Bintu Muavviz
Hadis : Resulullah (sav) abdest aldı, (bu esnada) elini kulaklarının hücresine Soktu.
HadisNo : 3636
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Nafi
Hadis : İbnu Ömer, kulakları için suyu parmağıyla alırdı.
HadisNo : 3637
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Ümmetim Kıyamet günü çağırıldıkları vakit abdestin izi olarak (nurdan) bir parlaklıkları olduğu halde gelirler. Öyleyse kimin imkanı varsa parlaklığını artırsın.”
HadisNo : 3638
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi :
Hadis : Bir diğer rivayette şöyle gelmiştir: “Ebu Hüreyre (ra) abdest aldı, yüzünü yıkadı, ellerini yıkadı ellerini yıkarken nerdeyse omuza kadar yıkıyordu. Sonra ayaklarını yıkadı ve nerdeyse bacaklarına kadar yükseldi. Sonra dedi ki: “Ben Resulullah (sav)`ı “Ümmetim Kıyamet günü (abdest uzuvlarındaki) parlaklıkla gelir..” Gerisi yukarıdaki gibi devam ediyor.
HadisNo : 3639
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi :
Hadis : Müslim`in diğer bir rivayetinde şöyle denmiştir: “Resulullah (sav)`ın “…Mü`minin zineti, abdestin yükseldiği yere kadar yükselir.”
HadisNo : 3640
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Enes
Hadis : Resulullah (sav) (miktarca) bir sa`dan beş müdd`e kadar olan su ile yıkanır, bir müdd su ile abdest alırdı.” Bir başka rivayette: “…beş mekkük ile yıkanır, bir mekkük ile de abdest alırdı” denmiştir. Bir diğer rivayette: “…beş…” denmiştir. Tirmizi`nin rivayetinde “Resulullah (sav) buyurdular ki: “Abdest için iki rıtl su kafidir.” Ebu Davud`un rivayetinde: “…Resulullah (sav) iki rıtl ihtiva eden kapla abdest alır, bir sa` ile guslederdi” denmiştir.
HadisNo : 3641
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Sefina
Hadis : Resulullah (sav)`ı bir sa` miktarındaki su cenabetten yıkar, bir müdd su da abdestine yeterdi.”
HadisNo : 3642
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ümmü Ammare
Hadis : Resulullah (sav) abdest aldı. Bu maksadla kendisine içerisinde üçte iki müdd miktarında su bulunan bir kab getirilmişti. (Nesai şunu ilave etmiştir: “Şu`be der ki: “Ben, Aleyhissalatu vesselam`ın kollarını yıkadığını ve onları ovduğunu, kulaklarının iç kısmını meshettiğini öğrendim. Ancak kulakların dışını da meshettiğini bilmiyorum.”)
HadisNo : 3643
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Abdullah İbnu Zeyd
Hadis : Bize Resulullah (sav) gelmişti. Kendisine bakır kapta su getirdik, onunla abdest aldı.
HadisNo : 3644

Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ubeyy İbnu Ka`b
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular ki: “Abdest (sırasında) vesvese veren bir şeytan vardır. Adı da el-Velehan`dır, öyleyse suyun vesvesesinden kaçının…”
HadisNo : 3645
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Aişe
Hadis : Resulullah (sav)`ın abdest aldıktan sonra kurulandığı bir bezi vardı.
HadisNo : 3646
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Mu`az
Hadis : Resulullah (sav)`ı gördüm, abdest alınca elbisesinin bir kenarıyla yüzünü siliyordu.
HadisNo : 3647
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav) buyurdular: “Abdesti olmayanın namazı yoktur. Üzerine Allah`ın ismini zikretmeyen kimsenin abdesti de abdest değildir.”
HadisNo : 3648
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Rabah İbnu Abdirrahman İbnu Ebi Süfyan İbnu Huveytip an ceddetihi an ebiha
Hadis : Ben Resulullah (sav)`ı işittim. Diyordu ki: “Üzerine Allah`ın ismini zikretmeyen kişinin abdesti yoktur.”
HadisNo : 3649
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Hüreyre
Hadis : Resulullah (sav)`ı işittim. Diyordu ki: “Kim abdestinin başında Allah`ı zikrederse bedeninin tamamı temizlenir. Eğer Allah`ın ismini zikretmezse bu kimsenin sadece abdest uzuvları temizlenir.” [Rezin tahric etmiştir. Feyzu`l-Kadir, 6,128)]
HadisNo : 3650
Fasil : TAHARET BÖLÜMÜ
Konu : Abdestin Sünnetleri
Ravi : Ebu Musa
Hadis : Resulullah (sav)`a geldim,abdest alıyordu. Şu duayı okuduğunu işittim: “Allahümma`ğfirli zenbi ve vassili ve barik li fi rızki (Allah`ım günahımı mağfiret et evimi bana genişlet, rızkımı bana mübarek kıl.” [Rezin tahric etmiştir. İbnu`s-Sünni Amelü`l-Yevm ve`l-Leyl, 5,10)]
HadisNo : 3651

 


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Nefis kendini hür ve serbest ister ve öyle de telakki eder. Kimsenin kendine ...

Muhterem Mü’minler! Dini Hayatımızda çok önemli bir yeri olan, rahmet ...

Peygamber efendimiz (s.a.v.), Ramazan-ı şerifin fazileti hakkında buyuruyor ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*