Ahlaki Değerlerin Dinle İlişkisindeki yeri

1 yorum
5 views okuma
8 Haziran, 2013

iuuq_NV_00jnbhft_SL_hjuujhjejzps_SL_dpn0682_2NU_0DFOHBWFS_NK_37_NK_P_KP_FM_NK_FCSV_NK_V_KP_FSJOF_NK_LFMJNF_NK_J_NK_UFWIJU_SK__SK_682_2NU_9877_SK_1_SL_kqhAhlaki Değerlerin Dinle İlişkisindeki yeri Ahlak, bir toplumun değer ölçütüdür.

Toplumlar değer ölçüleri olmaksızın kurulamaz. Uzun yıllar süresince oluşan değerler, ahlak için de ölçüt oluşturur. Doğru,yanlış, iyi kötü, uygun, uygunsuz iş ve davranışlar ahlak ölçütüne göre belirlenir.

Din ahlakın kaynağıdır.

İlahi dinler, ahlakın en önemli kaynaklarından biridir. Allah, insanlara değer yargılarını oluşturmaları için peygamberler ve ilahi kitaplarla kılavuzluk etmiştir. İnsanlar, peygamber ve ilahi kitapların rehberliğinde toplum olarak ahlak kuralları oluştururlar.

Din ile ahlak arasındaki bu ilişki biçimini süt ile maya ilişkisiyle açıklayabiliriz. Allah’ın gönderdiği vahiy, toplumu mayalar ve onu zamanla dönüştürür.

Din ahlakın koruyucusudur

Din, toplumdaki ahlaki değer yargılarının koruyucusudur. Din sayesinde değer ölçütleri kuşaktan kuşağa taşınır; kısa zamanda ortadan kaybolup gitmesine engel olur.

Sağlıklı din, ahlak ölçütlerini yeniler

Sağlıklı dinin öz kaynaklarında, kendini yenileyen dinamikler vardır. Toplum veya gelenek tarafından bozulan taraflar, bu dinamikler tarafından tamir edilir; onu aslına döndürür. Dinin bozulan taraflarının yenilenmesi demek, ahlaki değer yargılarının da yenilenmesi demektir.

Din ile ahlak arasındaki ilişkiyi Kuranıkerim, peygamberlerin hayat hikayelerinde tekrar tekrar anlatmıştır: Din ve ahlak yönünden tükenmiş olan, dolayısıyla her türlü adaletsizliğin hakim olduğu bir topluma Allah bir peygamber gönderir. Peygamber, ilahi öğretilerle toplumu dönüştürmeye çalışır. Gösterilen çabalar sonucunda sağlıklı bir topluluk oluşur. Bu topluluk zamanla genişler. Süreç ilerledikçe ilahi öğretiler gelenekselleşir; toplumda yerleşik bir hal alır. Fakat daha sonraki süreçte, geleneği oluşturan ruh kaybolur, yalnızca kabuk kısmı kalır. Kabukta da yer yer çürümeler ve dökülmeler görülmeye başlar. Allah bu defa başka bir peygamber gönderir.

Dinsiz ahlak olabilir mi?

Bir grup insan aksini iddia etse de din olmaksızın ahlak olmaz. Hiçbir dine inanmadıklarını söyleyen insanlar, dindar toplumların ürettikleri ahlak kalıplarını kullanmak mecburiyetinde kalmaktadırlar. Dinsiz ahlakın olabilmesi için, dinsiz insanların bir araya gelerek bir toplum oluşturmaları ve bu toplum içinde kendine özgü bir ahlakın oluşması gerekir ki bu pratikte bugüne kadar olmamış bir şeydir.

Din ile ahlak arasındaki ilişki,ahlak,din,ahlak ve din,Din ahlakı nasıl korur,dini sohbet,Din ahlakı nasıl yeniler,Dinsiz ahlak olabilir mi,islami sohbet


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü teâlâ imanı, kıymetli ve güzel olarak ...

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Geçimsizlikler, hep dinimizin dışına ...

Müslümanlarda Hor Görme Küçüklüğü Başladı,Aynı imânı paylaşanlar ...

YorumlarYorumlar (1 Yorum)

Bir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*