GÖNÜL SOHBETLERİ

Büyük velîlerden. Kelam, tefsîr, tasavvuf ve Şâfiî mezhebi fıkıh âlimi, tabib. Anadolu'daki Ahîlik esnaf ...

Gönüldeki hüzün-keder, neş’e-sevinç, merhamet-şefkat.. gibi duyguların coşup bulutlaşması ve gözler yoluyla ...

“Allah hüzünlü kalbi sever.”                      ...

ayrılığının hüznü bayramının vuslat sevincine karışıyor…“el-vedâ sana” derken elde vedâ, gönülde ...

sana yakışan da geliyor..yakışmayan da..!dünya gibisin..herkese selam verir..zamanı gelince gönderirsin geldiği ...

Eylül… Fersude sonbaharların giriş kapısı… İlk yaz rüzgârından alınmış bir hızla savrulan düşüncelerin, ...

Vahyin aydınlığında handan eyle yar beni Hükmün ile dîdar-ı cemîline sar beni Sevdam arzuhalimdir, iner ...

Bir gün  Efendimiz, Ebu Zerr-i Gıfari (R.A.)’e buyurdular ki:“Ya Eba Zerr ALLAH güzeldir, güzeli sever. Benim ...

-Mukaddes hüznün mahzunlarına- Silindi hülyâsından bîgâne gönüllerin,Rehâvet otağına girmez, sokulmaz ...

Bir Hak dostu şöyle bir tavsiyede bulunur: “Edimi’l-huzne alâ hayri’l-âhireh leallehü en yûsıleke ileyhi.” ...