MÜSLÜMAN NASIL OLMALIDIR

İslâm;  doğumdan  ölüme  kadar hayatın ne şekilde  yaşanacağını, davranışların nasıl olacağını, ...

İslam, diğer sistemler gibi muhatabına daha yolun başındayken; şayet bu sistemi kabul edersen şu gibi dünya ...

Türklerin Müslüman Oluşu ve Özgürlügü Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları Hz. Ömer zamanına rastlar. ...

Şu aşağıda yazdıklarıma kim itiraz edebilir? 1. Bütün mü'minler (iman edenler, gerçek Müslümanlar) tek bir ...

Sual: (Allah’ı kim yarattı) diyenler oluyor. Yaratıcı yaratık olur mu hiç?CEVAPElbette yaratan yaratılmış olmaz; ...

Sual: Allahü teâlâ bir olduğunu Kur’an-ı kerimde bildirmiş midir?CEVAPDefalarca bildirmiştir. Birkaçı ...

Sual: Allah kıskanır, haset eder demek yanlış değil midir?CEVAPAllahü teâlâ için kıskanmak, haset etmek ifadesi ...

Seyyid Abdülhakim efendinin, İstanbul’da, Sultan Selim Camii şerifi bahçesindeki, (Medrese-tül-mütehassısin)de ...

Sual: Gayret-i ilahiyye ne demektir? Gayret kıskançlıksa, Allah kıskanç olur mu?CEVAPGayret, hasetten, ...

Sual: Ölüme rüya, kabir azabına kâbus demek doğru mudur?CEVAPHayır, çok yanlıştır. Ölüm, mümin için nimet, ...