RİSALE-İ NUR

Risale-i Nur Okurken terbiyenize Dikkat Edin,Risale-i Nur, Kur'an-ı Kerim'in harika bir tefsiridir. Böyle kıymetli bir ...

İnsan Vicdanını Nasıl Unutur. Ben görmekte olan biriyken, beni niye kör olarak haşrettin Rabbim? (Allah da) Der ...

Günahlar, kalb ve ruhumuza yaralar açar Herbir günah içinde küfre gidecek bir yol var. O günah, istiğfarla çabuk ...

İnsana verilen duygular İNSAN sadece maddî uzuvlardan ibaret değildir. Onun moral yönü ve manevî yapısı ise ...

Gençlik Rehberi’nde izahı bulunan ibretli bir hadisenin hülâsası şudur:Bir zaman, Eskişehir Hapishanesinin ...

Üstad “Ben Nurlarla meşgul oldukça sıkıntılar azalıyor. Vazifemiz Nurlarla İştigaldir ve geçici şeylere ...

Aziz, sıddık kardeşlerim,Esaretimdeki hadisenin gazeteyle ilânı, şiddetli yasaklarla ahaliyi her tarafta bizden ...

Risâle-i Nûrdaki hakîkatlar şüphesizdir.*Risâle-i Nûr Kur’ânın mukaddes eczahane-i kudsiyesinden alınmış ...

Risâle-i Nûr Okurken Nasıl İstifâde Edebiliriz? Risâle-i Nûr, Kur'ân-ı Kerim'in harika bir tefsiridir. Böyle ...

Tefe’ül, bir şeyi hayra yormaktır. Resulullah (asm) da tefe’ülde bulunmuştur. Mesela, Hudeybiye seferinde, karşı ...