ZEKAT

Sual: Zekat ne zaman verilir? CEVAP Zekat, farz olduktan sonra verilir. Nisaba ulaşan, zengin olduğu tarihi, kameri aya ...

Sual: Zekât nisabı nedir, nasıl hesaplanır? CEVAP Maddeler halinde yazalım: 1- Zekât nisabı, 20 miskal yani 96 gr ...

Sual: Zekâtın önemi nedir? CEVAP Kur’an-ı kerimde, çok yerde namazla zekât beraber bildiriliyor. (Namazı kılın, ...

Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olabilmesi için bazi sartlar vardir.Bu sartlari söylece ...

Zekata bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekatlarını bizzat kendilerinden vermek caiz ...

Altın ve Gümüşün Zekatı (2) Mezhep imamları gümüşün zekât nisabının 200 dirhem, altının nisabının 20 ...

Bir malın belli bir mikdarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım müslümanlara Yüce Allah'ın rızası ...

Namaz “imadü’d-din” yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da İslâm’ın kantarası, yani ...