ZEKAT

Sual: Zekat ne zaman verilir? CEVAP Zekat, farz olduktan sonra verilir. Nisaba ulaşan, zengin olduğu tarihi, kameri aya göre bir yere yazar. Mesela,
Sual: Zekât nisabı nedir, nasıl hesaplanır? CEVAP Maddeler halinde yazalım: 1- Zekât nisabı, 20 miskal yani 96 gr altın veya bu değerde para veya
Sual: Zekâtın önemi nedir? CEVAP Kur’an-ı kerimde, çok yerde namazla zekât beraber bildiriliyor. (Namazı kılın, zekâtı verin) buyuruluyor.
Bir kimsenin zekat vermekle mükellef olabilmesi için bazi sartlar vardir.Bu sartlari söylece siralayabiliriz: Müslüman Olmak: Zekat,akli basinda,ergenlik
Zekata bağlı olan altın, gümüş, ekin, hayvanat ve ticaret mallarının zekatlarını bizzat kendilerinden vermek caiz olduğu gibi, bunların kıymetlerini
Altın ve Gümüşün Zekatı (2) Mezhep imamları gümüşün zekât nisabının 200 dirhem, altının nisabının 20 miskal, her ikisinin de zekât
Bir malın belli bir mikdarını, belli bir zaman sonra hak sahibi olan bir kısım müslümanlara Yüce Allah’ın rızası için tamamen mülkiyetine
Namaz “imadü’d-din” yani dinin direği ve kıvamı olduğu gibi, zekât da İslâm’ın kantarası, yani köprüsüdür. Demek, birisi dini, diğeri