Dönmekle Mevlevi Olunmaz

yorum yok
1 views okuma
29 Ağustos, 2012

1946’da ben doğduğumda yoğun bir Türk ve Türkçülük fikriyatı, Osmanlı’nın da daha öncesi bir Türkçülük var. Babam da 22 yaşında delikanlı. O akımla dedeme “Efenba (Babamın neslinde babalara doğrudan baba denilmezdi. Beybaba ya da efendi baba. Bunun kısaltılmışı olarak beyba ya da efenba denirdi.) müsaade ederseniz oğlumun adını Tuğrul koyalım” demiş. Dedem de, “Tabii, o da büyük bir zat, gazi mücahittir ama ben Hz. Ömer’i çok severim. Bir adı da Ömer olsun” demiş. Dedem kadı mektebinde okumuş ama mezuniyetine 3 ay kala seferberlik ilan edilmiş. Kafkas cephesine gitmiş uzun süre. Döndüğünde ne okul kalmış ne bir şey. Dedem ismimi ezanla okuduktan sonra “Cenab-ı Ömer gibi adil olsun” diye dua etmiş. Herhalde o dua tesir etti. Ben daha lisedeyken bile hukuk okumak istiyordum. Rahmetli halamın rahmetli kocası hâkimdi. Dedem “Kadı olamadım ama hâkim kayınpederi oldum. İnşallah hâkim dedesi de olurum” diyordu.

Ben lisedeyken dedemi kaybettik. Ben sonra İstanbul Hukuk’a hâkim olmak için girdim ama 1. Sınıftan 2’ye geçtiğim sene maddi yükümü azaltmak için iş bulup çalışmaya başladım. Çalışkan bir adamım tembelliği sevmem. Çalıştığım yer memnundu herhalde benden, iyi para verdiler. Stajyer hâkim maaşından daha fazla alıyordum. Mektebi bitirmeden hâkimden fazla kazanıyorum diye o işe devam ettim. Hâkim olmak için okudum ama avukat oldum. Bizim dönem son ordinaryüslerden okudu. Ben Sıddık Sami Onar, Sulhi Dönmezer, Hıfzı Velidedeoğlu, Kemalettin Birsen gibi ordinaryüs profesörlerden ders gördüm. Doğrusu onların dersleri başka türlüydü. Bildiğimiz manada büro açıp dava takip ederek avukatlık yapmadım. Şirketlerde iş hukuku danışmanlığı yaptım.

Tasavvufla ilgilenmem müzikle oldu. Müziğe hep meraklıydım, evimizde de hep profesyonel seviyede müzik dinlenirdi. Rahmetli annem ciddi müzik zevki olan bir insandı, sadece Alaaddin Yavaşça’yı dinlerdi. Önce sesimin kalınlığından dolayı öğretmenim beni Bursa Öğretmenler Derneği’ne Batı müziği derslerine yönlendirdi. Ben orada 3 sene Batı müziği dersi aldım ciddi bir şekilde. Fakat sonra “Batı müziği beni anlatmıyor” diyerek dersleri bıraktım. Ben ortaokuldayken Sadettin Kaynak vefat ettiğinde, onun çok değerli bir talebesi Hafız Tahir Karagöz Bursa’ya geldi. Ondan Türk müziği dersleri almaya başladım. Üniversite için İstanbul’a gelince Üsküdar Musiki Cemiyeti’ne gitmeye başladım. Emin Ungan’dan musikinin zatını öğrendim. Sonra bu musikinin bir itici gücü olması lazım dedim ve bunun da tasavvuf müziği olduğunu gördüm. Rahmetli Sabahattin Volkan, Sadettin Heper, Şakir Çetiner gibi büyük musikişinaslardan tasavvuf müziği öğrenmeye başladım.

Tasavvufun musikisi ne? Kendi ne? Diğerleri daha kapalı ama Mevlevi müziği özellikle Konya’da yapılan ayinlerden dolayı daha meydanda. Mevlevi müziği ile ilgilenirken Mevlevilikle, sonra tasavvuf ekolleri tarikatlerle… Bunların bizim cemiyetimizin en önemli medeniyet unsuru olduğunu gördüm. Bu unsuru öğreten yegâne itici güç sevgidir. Sevginin organize olmuş hali tasavvuftur. Tasavvuf insana mahlûkatı sevmeden Halik’ın sevilmeyeceğini öğretir.

Türkiye’de 1925’ten beri intisap denen bir kurum yoktur. Diğer tarikatların ayinleri yasakken Mevlevi ayini neden serbest? Valla bilmiyorum. Açıklaması yok. Türkiye’de bu mesele devekuşu gibi. Devekuşu kafasını toprağa sokar, bütün vücudu ortadadır ama o kuş beyinli olduğu için saklandığını sanır. Aslında Mevlevilik de serbest değil, ayini serbest. İsmi Celal nerde? Namaz nerde? Her ayin namazdan sonra yapılır. Namazsız ayin yapılmadığını biliyorlar mı?

Şimdi yapılan ayinler o şekilde yapılmıyor mu? Hayır. Ne namaz var, ne ismi celal, ne Mesnevi-i Şerif. Sadece dönme merasimi var. Evet, ayin dönme merasimidir ama Mevlevilik ondan ibaret değildir. En uzun ayin 2,5 saat sürer. Tekkede haftada bir gün ayin yapılır. Peki, bir Mevlevi dervişi o günün 21,5 saati ile haftanın diğer 6 günü 24 saati ne yapıyor? Bunun hakkında tefekkür yapan var mı? Mevlevilik dönmekten ibaret değil.

Semâ nedir ve Mevlana Hazretleri neden semâ etti? Mevlana Hazretlerinin bir İranlı minyatürcü tarafından yapılmış bir tasviri şerifi vardır. Geniş bir halde bağdaş kurmuş oturuyor. Ve elinde de tesbih görünüyor. Hiç öyle bir zat değildir, Hz. Mevlana. Fevkalâde asabi bir zattır. O asabiyetinin coşkunluğunu, dönme hareketiyle bastırabiliyor. Asabiyet demek öfkeli demek değildir. Ne kadar çok ağlıyor biliyor musunuz, Mevlana Hazretleri? Ağlamak nedir? İç taşkınlığının gözden su halinde boşalmasıdır. Bazen bir “âh” feryadıyla bazen da “gözyaşı”yla bu hassasiyet dışa vurur.

Tasavvuf son dönemde moda bir akım mı oldu? Tasavvuf değil, ekoller içinde Mevlevilik moda gibi görülüyor. Bundan dolayı da ana kaynak olan tasavvufa yöneliniyor ama bu da ne yazık ki hoşgörüden ibaret kalıyor. Disiplini ve mükellefiyeti olmayan “Yiyelim, içelim, gezelim, dönelim”den ibaret. Hz. Mevlana’nın yaşadığı dönem içinde ismi tabakat (biyografi) kitaplarına girmiş bir Hanefi şeyhi olduğunu kimse bilmiyor. Hz. Pirden 100 yıl sonra, 1373’de Kahire’de vefat etmiş bir tabakat müellifi Abdülkadiri Kureyşi, Hanefi fakihlerini yazdığı kitabı “el-Cevâhiru’l-mudıyye fî tabakâti’l-Hanefiyye”de Hz. Mevlana ve Sultan Veled’in Hanefi fakihi olarak tercüme-i halleri var. Demek ki kendilerinden 100 yıl sonra vefat etmiş bir zatın kitabında yer alacak kadar önemli bir fakih. Çünkü hiçbir âlim şeri ilimlerde yüksek bir seviyeye erişmeden tasavvufta yüksek bir seviyeye erişmez. Hz. Mevlana’nın yaptığı hiçbir şey fıkha aykırı değildir. Hz. Şems’i Şii sanıp da onunla olan münasebetinden dolayı Hz. Mevlana’ya da Şii külahı giydirmeye çalışanlara cevaptır bu kitap.

İslam kadınların ya da erkeklerin dini değildir. İnsanların dinidir. Erkeklik ve kadınlık dünyada üremek için verilmiş bir ihsandır, her ihsan gibi doğru kullanılırsa cennete, eğri kullanılırsa cehenneme götürür. Kabre konulduğumuzda bize ‘Dişi misin, erkek misin?’ ve ‘Hangi millettensin?’ diye sorulmayacak. Allah böyle söylüyor. “Allah indinde en çok ikrama layık olanınız Allah’tan en çok ittikâ edeninizdir.” Peygamber Efendimiz veda hutbesinde “Arap’ın Arap olmayana, Arap olmayanın Arap’a üstünlüğü yoktur” demedi mi? Kürt olsam ne olur, Laz olsam ne olur, Çerkez olsam ne olur? Yaman Dede Rum. “Gönlüm senin aşkınla yanıyor ya Resulallah” diyor. Ben razıyım Rum olmaya. Onun için Ermeni’ymiş, Kürt’müş, Arap’mış… Allah indinde kıymeti yok bunların. Kandan gelen asillik köpeklerle beygirlere mahsustur.

Bu bizim, dini hayatın dışına itme, düşüncesiyle, bilinçli ya da bilinçsiz dinimizi hayatın dışına çıkarıyoruz. Ben, Peygamberimiz başımızın tacı olmamalı, diyorum. Başında da olsa dışında. İçinde olmalı. 1984’te eski Şan Sineması’nda dini musikinin de yer aldığı bir konser yaptık. Ben de çalıyordum.

Bendeniz başta, her türlü ritm aleti çaldım. Bu arada Türk Tasavvuf Musikisi Vakfı’nı kurdum. Kurucusu Muzaffer Ozak, muamelesini avukat olarak ben yaptım. 1978’de Almanya, Fransa ve Amerika’da tasavvuf müziğini halk önüne çıkardık, Muzaffer Ozak’la. 1980’de Konya’da Mıtrıb’a iştirak ettik. Konya konserleri. Ayinler devam etti. Bu faaliyeti radyodaki sanatçı arkadaşların işyerlerinden izin alarak yürütüyorduk. Namık Kemal Zeybek, Kültür Bakanlığı sırasında organize bir kurum haline getirmek istedi. Böylece 1991 yazında Türk Müziği Tarihi Topluluğu kuruldu.

Konser, radyo, televizyon, yurt içi dışı tasavvuf, klasik, mehter, sema… Her türlü şey… Faaliyetimiz haddinden fazla yoğun. Japonya’dan Endonezya’ya, Çin’e kadar müzik faaliyetinde bulunduk. Ahmet’in benzeri olmayan klasik tasavvuf eserlerinden oluşan CD’leri var. Bir takım cami önlerinde satılan, içinde Allah Muhammed, Hasan Hüseyin geçip de müzik kalitesi sıfırın altında olanlar tasavvuf müziği değildir. Onlar sadece para kazanmak için dini alet edenlerin, cahillerin ortaya koyduğu ürünler. Ama insanlarımız da onları dinliyor. Türkiye’de Türk müziğinin mektebi 1974’de açıldı iki gözüm. Oradan pay biçin. Bir de cahiller haramdı helaldi diye konuşuyorlar. Allah’ın haram etmediğine haram demek küfürdür.

Dönemimiz “Müellefetü’l-kulüp / kalbi İslam’a ısındırılacaklar” dönemi. Zekât geçen insanlardır müellefetü’l-kulüp. İslam’a zararı dokunması muhtemel gavurlara zekat verilir, kalpleri İslam’a ısınsın diye veya zor durumdadır, ona da para verilerek “Bak Müslümanlar para veriyor, Müslüman olayım” der. Kaba bir tarifle anlatıyorum, ama toplumumuz bu seviyede. Namaz kılmak yetseydi, kaç asır önce Niyazi Mısri Efendimiz “Savm ü salat ü hac ile / Sanma biter zahit işin / İnsanı kâmil olmaya / Lazım olan irfan” imiş demezdi. Hz. Mevlana “Namaz kılmak tavuk gibi başını yere koyup arkanı havaya dikmek değildir. O namazın şeklidir, bir de namazın kendi var” demezdi.

Kalpleri nasıl ısındıracağız? İslam’ı adetlerle karıştırır hale gelmişiz. Kaynaklardan, özellikle Hz. Peygamberimizin hayat-ı seniyyesinden örnek almayı bilmiyoruz. Efendimizin zevceleri bizim annelerimizdir, isimlerini sayamayız ama Peygamberimizin çok evliliği hakkında Kasımpaşa lağımı gibi konuşuyorlar. Niye, ne zaman, kaç yaşında evlendiğini biliyorlar mı? İlk hanımı 15 yaş büyük. Hz. Sevde ile 12 yaş araları var. Hiç biri nefsani evlilikler değil. Cevriye validemizle savaş meydanında evleniyor, Ben-i Müstalik kabilesinin tamamı Müslüman oluyor. Hayber Kalesi kumandanının kızı Safiye validemizle evleniyor, ırkçı olmadığını ortaya koyuyor: İbrani’dir çünkü. İşte kalp ısındırmamız, Efendimizi tanıtmakla olur. Müslümanlığı öğrenip de Peygamberimizi tanıyıp da kalbi Müslümanlığa ısınmayacak yoktur. 

dini sohbet, islami sohbet,dini portal, islami portal, dini chat, islami chat


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Hicret'ten sonra, 622 milâdî yılında, Medine yakınındaki Kûba'da doğdu. ...

Hadden aştı iştiyakım,Ya Resul göster cemalin.Yaktı beni iftirakın,Ya Resul ...

Peygamberimizin İslamiyet’i anlatmaya başladığı ilk zamanlarda iman ile ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*