Hayat-Kısas-Barış – Dini Sohbet – İslami Sohbet

yorum yok
11 okuma
19 Aralık, 2011

Hayat, Hayy ve Kayyum-u Mutlak olan Allah-u Teâlâ’nın en parlak mu’cizelerinden birisi. Kâinattan süzülerek gelen hayatın etrafında herşey toplanarak, O’nun varlığına, birliğine delil olmuş.

İnsan hayatına takılan akıl, şuur, zekâ, kalb, vicdan gibi yüzlerce duygu, binlerce his, insan hayatının önemini gösterir. İslâmiyete göre, insan mükerrem bir varlık olduğundan; hayatı değerlidir, mukaddestir. Müslüman, başkasının hayatına kast etmediği gibi, kendi hayatına da son verme yetkisine sahip değil. Çünkü, hayat kendisinin eseri değil; emanettir. Emanete hıyanet edemez. Bundan dolayı, katile “kısas” uygulanır. Çünkü, hayatın bedeli, kolay kolay maddî değerlerle ölçülüp karşılanabilecek bir nimet değildir. Kur’ân’da “insan öldürme” fiili çok ağır ifadelerle yasaklanmıştır. Kimseyi öldürmemiş, yeryüzünde fesat çıkarmamış bir kimseyi öldüren kişinin yeryüzündeki bütün insanları öldürmüş gibi kabul edileceği bir Kur’ân hükmüdür.2 Kur’ân hayata o kadar değer verir ki, onun karşılığı ancak hayat olabilir anlayışıyla, “kısas”ı caydırıcı bir cezâ olarak koyar ve diğer taraftan bir Müslüman’ı kasten öldüren bir Müslüman’ın dünyada göreceği cezaya ilâveten ahirette göreceği cezanın ebedî cehennem olacağını da belirtir.3
“Kısasta sizin için hayat vardır ey akıl sahipleri! Umulur ki, haksız yere kan dökmekten böylece sakınırsınız.” 4 Şayet kısas uygulanmazsa, o takdirde mağdurun, mazlûmun hakkı, hukuku ne olacaktır? Mağdurların işleyeceği “intikam cinâyetleri” nasıl önlenecektir?
“Eğer beşer çabuk aklını başına alıp, adâlet-i İlâhiye nâmına hakaik-i İslâmiye dairesinde mahkemeler açmazsa, ‘maddî ve mânevî kıyametler başlarına kopacak; anarşilere, ye’cüc ve me’cüclere teslim-i silâh edecekler’ diye kalbe ihtar edildi.” 5 Evet, şâyet kısas yerini bulmazsa, cinâyetler, hepisler, mahkemeler, vicdanların tatminsizliği, suç işleme nisbetleri de katlanarak devam edip gidecektir. Çünkü, “Vicdan kalb penceresinden bakar, akıl gözünü kapasa da”, diğer hisler kabul etmezse de, vicdanın gözü daima açıktır.6 Suç, vicdan, kalb ve ceza arasındaki denge sağlanamaz ve adâlet yerini bulmazsa, beşere rahat ve huzur yoktur. Teşhis şöyle konmuştur: “Had ve ceza emr-i İlâhî ve adâlet-i Rabbâniye namına icra edildiği vakit hem ruh, hem akıl, hem vicdan, hem insaniyetin mahiyetindeki lâtifeleri müteessir ve alâkadar olurlar…” 7
Bu âyet ve yorumlarını yapan hadîs-i şerifler ışığında meseleye bakan bütün mezhep imamları, hiçbir kişi veya Müslüman bir grubun, başka bir kişi veya gruba saldırmayacağında ittifak etmiştir. Ayrıca, yönetimin zulüm ve haksızlıklarını ileri sürerek iç savaş başlatılmasının da masum insanların kanının akıtılmasına sebep olacağı gerekçesiyle caiz olmayacağı görüşünde bütün mezheplerin ittifakı vardır.
Ancak, Müslüman’ın yalnızca “insan öldürme, yol kesme, soygun yapma ve eşkıyalık” gibi suçlar için ölüm cezasına çarptırılabileceği, bu cezanın da sadece adlî makamlarca takdir edilebileceği konusunda da bütün mezhepler görüş birliğine varmışlardır.8

Dipnotlar:
1- Lem’alar, s. 323. 2- Maide Sûresi, 32. 3- Nisa Sûresi, 93. 4- Bakara Sûresi, 179. 5- Hutbe-i Şâmiye, Yeni Asya Neşriyat, s. 83. 6- Mesnevî-i Nuriye, s. 240. 7- Hutbe-i Şâmiye, s. 82. 8- Prof. Aktan.

Bir önceki yazımız olan Kalb Kırmak - İslami Sohbet - Dini Sohbet başlıklı makalemizde Dini Sohbet Odaları ve islami sohbet odaları hakkında bilgiler verilmektedir.


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

ETİKETLER :

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*