İslam Anlayışı ve Kişisel Gelişim – Dini Sohbet – İslami Sohbet

yorum yok
24 okuma
20 Aralık, 2011

İslam Anlayışı Ve Kişisel Gelişim

 

 

Belki birçok şey mantık üzerinden anlaşılır hale gelir…
İslam Anlayışı Ve Kişisel Gelişim
İslam anlayışı ve “Kişisel gelişim” Batıdan ithal ettiğimiz NLP, kişisel gelişim, kendini gerçekleştirme gibi kavramlar aslında İslam anlayışında, İslam’ın ilk yayıldığı yıllardan bu yana bir eğitim süreci olarak algılanmıştır. Böylece, kişisel gelişime yönelik eğitim veren ekoller ortaya çıkmıştır. Batının hümanist (insancıl) yaklaşımını, yani insanı merkeze alan, insana değer veren anlayışı bize yepyeni bir buluş gibi takdim edilmektedir.
Hâlbuki dinimizde insan eşrefi mahlûkattır: en şerefli yaratıktır. Allah (c.c) insanın yüce bir yaratık olduğunu ifade ederken onun ruhunu bizzat kendisinin verdiğini (Kur’an-ı Kerim 15/29, 32/9) haber vermiştir. Allah yeryüzünü döşek, gökyüzünü tavan (Kur’an-ı Kerim 2/22)yapmış, gökyüzü tavanını yıldızlarla süslemiş (Kur’an-ıKerim 67/5) ve insanın emrine vermiştir.

Bizde ’müslümanın elinden ve dilinden kimse zarar görmez (Buhari, iman 4-5)’, ’bir insanı Öldüren bütün insanlığı yok etmiş suçu işler ( Kur’an-ı Kerim 5/32)’, ’kasten öldürenin cezası ebedi azaptır.( Kur’an-ı Kerim2/178, 3/93). Bu anlayışın en canlı ve somut örneğini bizdört halife dönemi, Selçuklu, Osmanlı, Endülüs, Kudüs’te… v.b gördük

“Kendini tanımak” 

Aslında bu kişisel gelişim kavramı bizde tüm boyutlarıyla başlı başına bir eğitim süreci olarak karşımıza çıkıyor.’Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu’ (kim ki kendini bildi, Rabbini bildi) ifadesinde anlamını bulan bu yaklaşımla İslam, Allah’a kavuşmayı ve onu tanımayı, kendini bilmeye ve eğitmeye bağlamıştır. İslam’da ’nefis terbiyesi’ kavramıyla açıklanan bu eğitim alanı kişisel gelişimin CnefÎB mertebelerinin) 7 aşamadan ibaret olduğunu açıklamaktadır:
1. Nefs-i Emmare
2. Nefs-i Levvame
3. Nefa-i Mülhime
4. Nefs-i Mutmainne
5. Nefs-i Radiye
6. Nefs-i Mardiyye
7. Nefs-i Safiye ..

Teker teker her bir nefis mertebesinin özellikleri ayrı bir konu baslığıdır. Bu noktadan bakıldığında batılıların nefis terbiyesinin yanından bile geçemediklerini görüyoruz.İslam anlayışında iyi ahlak(ahlak-ı hamide) sahibi olmak ve buna özenmek esasıyla, batılıların uzaktan yakından ilgisi yoktur.

Kendini gerçekleştiren insan Çağdaş eğitimin kişilik hizmetleri boyutuyla, bireyin bütün kapasitelerini kendisi ve toplumu için en uygun düzeyde geliştirmesi (kendim gerçekleştirme) olarak açıklanan:

1. Yeterli bir kişiliğe, verimli ve gerçekçi bir ’ben’ algılayışına sahip,
2. Kim olacağı konusunda tutarlı,
3. Kendi ve başkaları hakkında iyi düşüncelere sahip,
4. insan değerlerine saygılı, onlan benimseyici ve geliştirici,
5. Zamanı iyi kullanıp geçmişini sorgulayan ama geçmişten çok yaşadığı anı en verimli şekilde kullanan…

Kendini gerçekleştiren insanın bu Özelliklerinin tamamı dikkatle incelendiğinde, gerek Kur’an’da gerekse hadislerde adresini bulmaktadır.

 

 İSLAMİ SOHBET ODALARI – DİNİ SOHBET ODALARI

Bir önceki yazımız olan Mürşidim - İslami Sohbet - Dini Sohbet başlıklı makalemizde aşk, dini ve islam hakkında bilgiler verilmektedir.


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*