islama son bakış

Hayatımızda İslama Son Bakış İle Bakarak Biraz günahlarımızdan ve kirli bir dünyadan kurtulma imkanına belkide sahip Oluruz.İslamın Bize Vermiş Olduğu Huzur Ve Güven Bizlere Daha güzel bir yaşama imkanı sunarak huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağalamaktadır.Dünyadaki insanların İslama Karşı Tepkileri Neden Artıyor Hz. Peygamber’e ve İslâm’a Neden Karşı Çıktılar?

İslâm’ın doğuş yıllarında Mekke müşriklerinin Peygamberimize ve İslâm’a karşı çıkma nedenlerini, siyer âlimi ve tarihçi M. Asım Köksal, İslâm Tarihi’nde özetle şöyle sıralar:

1- Hz. Muhammed ve İslam, putlara ve putperestliğe yönelik köklü eleştiriler getiriyordu. Oysa putlar, müşriklerin ‘atalar dini’ni temsil ediyor; onların çıkar egemenliğini koruyordu.

2- Mekke bölgenin dinî, ticarî, idarî merkezi idi: Kâbe putlarla doldurulmuştu, panayırlar burada kuruluyordu, kabile reislerinin oluşturduğu Dârü’n-Nedve Mekke’de toplanıyordu. Peygamberimizin (s) İslâm daveti ise, merkeze karşı bir başkaldırı niteliği taşıyordu.

3- İslâmiyet, her tür sınıf ayırımına karşı çıkıyor, insanların eşitliğini savunuyordu; “üstünlük takvâda” diyordu. Mekke’nin ayrıcalıklı sınıfının bu durumu kabul etmesi zordu.

4- Hz. Peygamber’in (s) Haşimoğulları’ndan çıkmasını, diğer bazı kabileler ona iman etmekle Haşimîlerin üstünlüğünü kabul etmek olarak yorumladılar ve reddettiler.

5- Müşrikler, Kur’ân’ın/vahyin, Kureyş’in ulularından birine değil de Hz. Peygamber’e (s) inmesini ona yakıştıramadılar ve kabule yanaşmadılar.

İslâm’a ve Peygamber’e (s) karşı çıkan Mekke müşriklerinin cahilî yaşam biçimleri ve sistemlerinin modern versiyonu ve şaşırtıcı benzerlikleri ile egemen olduğu günümüz dünyasında, Peygamberimize hakaret kampanyalarının arkasında yatan temel sebepler de, kullanılan yöntemler ve söylemler de şaşırtıcı biçimde kadim cahiliyedekilere benzemektedir.

Günümüzdeki Peygamber aleyhtarı kampanyanın Batı kaynaklı olması, üzerinde özellikle düşünülmesi gereken bir husustur. Yeryüzünde egemen olan Batı tipi yaşam biçiminin iflas ettiği -materyalizmin ikiz kardeşleri olan komünizmin çöktüğü, kapitalizmin de can çekiştiği- bir zaman diliminde İslâm’ın yegâne alternatif hayat tarzı olarak tebellür etmesi ve İslâm Peygamberinin de (s) vahyî gerçekliğin hayatında tecessüm ettiği yegâne model şahsiyet olması, bu düşmanlığın en temel sâiki olarak zikredilebilir.

Şimdi, Cahiliye Arapları ile Modern Cahiliye mensuplarının İslâm Peygamberi’ne (s) karşı geliştirdikleri tepkiler ile karalama ve hakaret kampanyaları arasındaki benzerlikleri görelim.

Okunma Sayısı ;

islama son bakış Benzer Yazılar

Tek Mi Kaldın Müslüman Hiç Düşünmedin Mi Yarini Ne OLucam Diyerek Yaşamadan Devam Etin Hayata Gününü Boş Beleş Geçirdin Şimdi ise Etrafına
Peki ya bu çocuklarımızın mutluluğu Ne Olacak Dünyada bizim gibi çocuklarının geleceğini karartan kaç ülke var bilmiyorum. Ama bildiğim bir
Namazda isteksizlik‏ Namazla ilgili olarak şeytan içimize akla hayâle gelmeyen şüphe, vesvese ve isteksizlik halleri atar. Çünkü insanın derecesini
Karakterine Uygun Yaşa İnsan Hayatı Boyunca Kendine Yakışacak Davranışla Büyüyüp Bu Davranış İle Ölmesi Gerekir.Hayatımız Boyun Yani Yaşantımızdan
Müslümanların iman yönleri nasıl olur Mevzumuz derin, nazik ve detaylı bir konudur!.. Çünkü, Müslümanlar; çoğu zaman, imani yönden kendilerini

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
*

islama son bakış Etiketler