islama son bakış

Hayatımızda İslama Son Bakış İle Bakarak Biraz günahlarımızdan ve kirli bir dünyadan kurtulma imkanına belkide sahip Oluruz.İslamın Bize Vermiş Olduğu Huzur Ve Güven Bizlere Daha güzel bir yaşama imkanı sunarak huzurlu bir şekilde yaşamamızı sağalamaktadır.Dünyadaki insanların İslama Karşı Tepkileri Neden Artıyor Hz. Peygamber’e ve İslâm’a Neden Karşı Çıktılar?

İslâm’ın doğuş yıllarında Mekke müşriklerinin Peygamberimize ve İslâm’a karşı çıkma nedenlerini, siyer âlimi ve tarihçi M. Asım Köksal, İslâm Tarihi’nde özetle şöyle sıralar:

1- Hz. Muhammed ve İslam, putlara ve putperestliğe yönelik köklü eleştiriler getiriyordu. Oysa putlar, müşriklerin ‘atalar dini’ni temsil ediyor; onların çıkar egemenliğini koruyordu.

2- Mekke bölgenin dinî, ticarî, idarî merkezi idi: Kâbe putlarla doldurulmuştu, panayırlar burada kuruluyordu, kabile reislerinin oluşturduğu Dârü’n-Nedve Mekke’de toplanıyordu. Peygamberimizin (s) İslâm daveti ise, merkeze karşı bir başkaldırı niteliği taşıyordu.

3- İslâmiyet, her tür sınıf ayırımına karşı çıkıyor, insanların eşitliğini savunuyordu; “üstünlük takvâda” diyordu. Mekke’nin ayrıcalıklı sınıfının bu durumu kabul etmesi zordu.

4- Hz. Peygamber’in (s) Haşimoğulları’ndan çıkmasını, diğer bazı kabileler ona iman etmekle Haşimîlerin üstünlüğünü kabul etmek olarak yorumladılar ve reddettiler.

5- Müşrikler, Kur’ân’ın/vahyin, Kureyş’in ulularından birine değil de Hz. Peygamber’e (s) inmesini ona yakıştıramadılar ve kabule yanaşmadılar.

İslâm’a ve Peygamber’e (s) karşı çıkan Mekke müşriklerinin cahilî yaşam biçimleri ve sistemlerinin modern versiyonu ve şaşırtıcı benzerlikleri ile egemen olduğu günümüz dünyasında, Peygamberimize hakaret kampanyalarının arkasında yatan temel sebepler de, kullanılan yöntemler ve söylemler de şaşırtıcı biçimde kadim cahiliyedekilere benzemektedir.

Günümüzdeki Peygamber aleyhtarı kampanyanın Batı kaynaklı olması, üzerinde özellikle düşünülmesi gereken bir husustur. Yeryüzünde egemen olan Batı tipi yaşam biçiminin iflas ettiği -materyalizmin ikiz kardeşleri olan komünizmin çöktüğü, kapitalizmin de can çekiştiği- bir zaman diliminde İslâm’ın yegâne alternatif hayat tarzı olarak tebellür etmesi ve İslâm Peygamberinin de (s) vahyî gerçekliğin hayatında tecessüm ettiği yegâne model şahsiyet olması, bu düşmanlığın en temel sâiki olarak zikredilebilir.

Şimdi, Cahiliye Arapları ile Modern Cahiliye mensuplarının İslâm Peygamberi’ne (s) karşı geliştirdikleri tepkiler ile karalama ve hakaret kampanyaları arasındaki benzerlikleri görelim.

Okunma Sayısı ;

islama son bakış Benzer Yazılar

En Güzel İslami Sohbet Bizde Yapılır Yaş sınırı Olmayan İnsanlara Birşeyler Öretme Çabısana  Giren Cinsiyet Ayrımı Gözetmeden Bay Ve Bayanların
Zülüm Ebedi Kalmayacaktır Değerli Mümin Kardeşlerim Bir Din Kardeşine İşkence Edip Yaptığın Hayasızlığa Gülüyorsak Eyer Önce Kendi islam
Nasıl Bir Eşle Evlenmeli Değerli Kardeşlerim Eş Tercihi Tabiki Vardır Ama Güzellik Aramak Yerine Ahlaki Güzeliğe Bakarak Bir Eş Seçimi Yaparsak
Hatırladıklarını Aramak Unuttuklarını Yaşamak İşte Bunun Adına Hayat Denir İnsanlar Unutuklarını Yaşamak İsterler Hayatı Boyunca İnsan
İnsanların Güzel Hatalarını Tebessümle Görmek Her İnsan Hata Yapar Ve Hatasız Kulluk Olmaz Bazı Hatallar ise İnsanı Güldürür Nedir Bunlar.Arkadaşımız

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Alttaki formu doldurup yorumunuzu ekleyebilirsiniz
*

islama son bakış Etiketler