İslamcılık Kavramları-İslami Sohbet

yorum yok
3 views okuma
7 Eylül, 2012

Bir süredir kimileri islamcılık adı etrafında bir tartışma yürütüyor. Konunun gündeme gelişi, getirilişi ve bu tartışmadan umulan yararlar/zararlar hakkında çok şey söyleniyor. Konu çok da yeni değil. Bir tarihi arkaplanı da var kuşkusuz.

BizdeYeni Osmanlılardan Namık Kemal, Ali Suavi, Ziya Paşa’lardan tarihçi-siyaset adamı Cevdet Paşa ve Şirvanizade Rüşdü Paşa’ya,  1859 Kuleli Vak’ası’ndan 1871’de Âli Paşa’nın ölümü sonrasındaki gelişmelere, II.Abulhamid siyasetinden, Sırat-ı Müstakim-Sebil’ür’reşad, Beyan-ül-hakk ve Volkan mecmualarına, Abduh’dan Afgani’ye, Akif’den Nurettin Topçu’ya, Şeriati’den Seyyid Kutub ve Mevdudi’ye, Fazlurrahman’a (hatta Yaşar Nuri’ye bile) varıncaya kadar saymadığımız daha nice isim ve yapı etrafında konuşuldu ve konuşulmaya devam ediyor.

Son dönemlerde”İslamcı” ifadesi modernist, radikal vb.ön sıfatlarla da istimal edilebiliyor. Gelenekçi, muhafazakar, demokrat vb. sıfatlarla yan yana getirilmesine dair geçen yazılarda bazı hususları paylaşmış olduğumuzdan tekrara hacet yok.

Görünen o ki nice çeşit müslümanlık icad ve imal olunup kullanıma arzedildi ahir zamanda.

İslamcı diye nitelenen yaklaşımların temelde, gavurlar karşısında maddi-fiziki bir yenilgiye uğrayan müslüman dünyanın varlık ve diriliş yollarını arama çabası olarak ortaya çıktığı malumdur. Bu çare arayışlarının reaksiyoner ve eklektik karakteri hakkında eleştirel düşüce ve yorumlar da malumunuz. Ne var ki yaşanan zaman ve zeminin şartlarında batının fenn ve bilimini alıp kültür ve ahlakını dışarıda bırakma imkanı olmadığını müslümanlar o günlerde değil ilerleyen devrelerde ancak yaşayarak öğrenebildiler (mi kemaliyle?).

İslamcılığın yukarıda işaret etmeye çalıştığımız tarihsel devresine gönderme yaparak ne kadar sorunlu bir kavram olduğunu ileri sürerken, İslam’ın diğer dinlerden farklı olarak siyasal (kamusal), toplumsal, hukuksal, iktisadi  niteliği bulunduğunu savunan ve buna inananların, batılılar tarafından ideolojik bir vurguyla “islamist” (islamcı) olarak ayırt edilmesini nasıl yorumlamalıyız? İslam vicdani-bireysel dairede başlayıp toplumsala ve nihayet siyaset etmeye uzanan bir yaşama tarzını teklif ediyorsa (ki bizce böyledir) biz bu işaret edilen İslamcılardan olmadığımızı söyleyebilir miyiz?

Kanaatimizce iş tam da bu noktada düğümleniyor.

Tamam islamcı sıfatı bize oturmuyor. Sevmedik biz bu adlandırmayı. Hem sorunlu bir kavram…Üstelik de bir anlamda batılı adamın bize yönelik bir kategorizasyonu.

Diğer yandan Allah (CC) bize müslüman adını seçmiş yetmez mi? (Gerçi İsmet Özel, yediğimiz onca kazıktan sonra Türk vurgusuyla daha belirgin ve ben de müslümanım diyenlerin sahte müslümanlık iddialarının zararlı etkilerinı giderici ve ayrıştırıcı olduğunu ileri sürüyor ya bu uzun bir bahis).

Demokrasi, özgürlük, insan hakları vb. kavramlar etrafında takdim edilen düşünme ve yaşama tarzı, son tahlilde müslüman aklı için (müsbet çağrışımlarına rağmen) ideal bir toplum ve kamu düzenini mi tarif etmektedir? Yoksa bu ve benzeri anahtar kavramlar müslüman aklı vahiy merkezli düşünme ve yaşama idealinden uzaklaştıran anlamlar içerdiği gibi mevcut düşünme ve yaşama biçiminin (moderni ve postmoderniyle) sürdürülmesini mi temin etmektedir? İslamcı lafı da onlardan biri mi?

Bu yazı burada bitmez.

Hatırlayalım, soru şuydu.

“İslamcı mısın?”

Cevap vereceğim ama hangisini soruyorsun?

Seksenlerden itibaren yaygınlık kazanan salt iktidar odaklı bir siyasal yönelimin ve sathi yaklaşımların adı mıdır kasdettiğin? Gavurluk karşısında “onların neleri varsa bizim de olsun, bizimki islami olsun” seviyesinde, muhalif görünümlü ama son tahlilde modernizm dairesinde ve ona meşruiyet kazandırmaya yarayan bir türevi midir?- ki çoğu temsilcisiyle zaten başkalaşıma uğramış görünüyorlar. Kimi kazandıklarına tav olmuş kimi de ileride belki kazanacakları için umutla beklemektedir. Beklenen mevzi, mevki, servet ve şöhretten ibarettir. İslamiliği sahici görünmüyor…

Alıp satmaya teşne, mesleki bir çağrışımı da olan bu manasıyla hafezenallah”islamcı” değilim!

Yok bu islamcılıktan kasdın;

her çeşit gavurluk peşinde olan cahili bir toplum düzeninin karşısında yer alıp, sadece meşru (!) aletlerle meşru amaca yönelmeye aday, Allah’ın Kur’an’da teklif edip çağırdığı ve peygamberi (SAV) ile örneklediği inanma, düşünme ve yaşama idealini her hal ve şartta gavurlarla uzlaşıp tahrif etmeden yaygınlaştırmak yolunda çaba sarfetmek ise;

“Evet ben o islamcıyım!”

Oh be!

Şimdi bundan sonra kim ne için islamcılık tartışacaksa tartışsın!..

 dini sohbet,dini sohbet odaları,dini chat,dini sohbetler,dinisohbet,dinichat,dini sohbet siteleri,islami sohbet,nur sohbet,nur chat,seviyeli sohbet,muhabbet,nur sohbet odalari,nur chat odalari


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.