İslamcılık Kelimesi Boştur-İslami Sohbet

yorum yok
1 views okuma
1 Eylül, 2012

İslamcılıklar Lüzumsuzdur Zararlıdır

İslam, ilahî eksiksiz mükemmel ve mükemmil tek hak dindir. İslam’ın çeşitli yorumları olmuştur. İslam’ı Peygamberin (Salat ve selam olsun ona) ve Ashabının anladığı gibi anlayan ve onlar gibi hayata geçirenler doğru yoldadır. Diğerleri ehl-i nârdır.

İslam’ı, Peygamberin ve Ashabının anlayış ve uygulamasına uymayan şekilde anlayıp yorumlayanlar yanlış yoldadır.

Allahü Teala -hâşâ- yanılmayacağına ve Resulü de dinde yanlış yapmış olmayacağına göre; İslam dünyasında zuhur etmiş bütün reform, yenilik, değişim fırkaları ve cereyanları bâtıldır.

İslamda tecdid vardır ama reform ve ceditçilik yoktur.

İslamın usûlüne, temellerine, esasına ait hüküm ve bilgilerde değişiklik yapılamaz.

İstisnasız bütün İslamcılık cereyan ve fırkalarında az veya çok yanlışlar vardır.

“Allah gerçek bir Janus’tur=Hoda Janus-i hakikî est” diyen İranlının İslamcılığı, Tevhid inancına ters düşen bu sözünden dolayı küfre götürür.

Mason Afganî, çömezi mason Abduh ve onların yolundan giden Menarcı Reşid Rıza Ehl-i sünnet ulema ve fukahası tarafından ağır şekilde tenkit ve takbih edilmiştir. Bu üçünü imam kabul eden İslamcılık cereyanlarının bâtıl ve mudil olduklarında şüphe yoktur.

Allahın rızasını, Resulullahın (Allahın izniyle yapacağı) şefaatini kazanmak , Allahın keremiyle ebedî saadete nâil olmak isteyen bir mü’minin İslamcılığa ihtiyacı yoktur. İslam ona yeter.

İslam’ın zaruriyatından bir tekini bile inkar, red ve tekzib eden bir İslamcı imanını yitirmiş olur.

İlhamını Kur’ana ve Sünnete zıt tarafları olan Feminizm ideolojisinden alan İslamcılık bâtıldır, sapıklıktır.

İslam’ın temelleri nakil/nass üzerine kuruludur. Aklı olmayanın dini de yoktur ama salt akıl dinin kaynaklarından değildir.

İslam dinini, Kur’anı aslına uygun şekilde doğru anlayabilmek için, kopuksuz silsilelerinin ucu Resullerin Seyyidine (Salat ve selam olsun ona) ulaşan ilmî icazetlere sahip ulema, fukaha ve kamil mürşidlerin rehberliği ve hocalığı gereklidir.

İslamcılık cereyanları Kur’anı re’y ve heva ile tefsir ederler ve “Men fessere’l-Kur’ana fekad kefer” tehdidinin yıldırımlarına hedef olurlar.

İslamcılık cereyanları dinî konularda bi’atlar çıkartmıştır, bunlar merduttur.

Netice: Allahın kerem ve inayeti ile kurtulmak ve ebedî saâdete nâil olmak için, bilenlerden İslamı aslına uygun şekilde iyice öğrenip anlamak ve bu bilgileri hayata uygulamak yeterlidir. Binaenaleyh çeşit çeşit İslamcılık fırkalarına lüzum ve ihtiyaç yoktur.

islami sohbet kanalları,islami sohbet odalari,nur islami sohbet,ideal sohbet,mynet sohbet,duabahcesi,islami evlilik,islami sohbet net


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*