İşte kanserin 7 belirtisi

yorum yok
13 views okuma
20 Ekim, 2013

saglik_bakanligindan_sahte_urun_uyarisi_h885081Dr. Yaman Sağlam ‘Kansere yakalanmadankoruyucu önlemlerinizi alın: düzenli aralıklarla kanser taraması yaptırın, erken teşhisi sağlayın vebelirtilere karşı uyanık olun. Ailenizde kan-ser vakası varsa genetik testlerle genlerinizi takibe alın” dedi.

 

Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi tıbbi genetik uzmanı Dr. Yaman Sağlam; kanserin oluşmasında gen etiğin oynadığı rolle ve bualandaki yeni gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı:

 

*Kanserde genetik danışmanlık ne anlama gelir?

 

Genetik danışma öncesinde, kanser riskinin kesinleşmiş olması şarttır. Bu nedenle genetik uz-manı tarafından ayrıntılı aile öyküsü alınmalı ve aile ağacı (pedigri) çıkartılmalıdır. Hastalığın tanımlanabilmesi amacıyla, kromozom analizi, DNA analizi ve enzim düzeyleri gibi birçok ileri tetkike ihtiyaç duyulabilir.Danışmanlık; risk analizi yapılan kişinin, takip eden süreçler-de daha bilinçli ve zamanında çözümeulaşması açısından önemlidir.

 

*Kanserde erken teşhisin önemi nedir?

 

Kansere yakalanan hasta sayısı dünyada giderek artmaktadır. Ama rakamlar korkutucu da ol-sa, erkentanı ve koruyucu tedbirler sayesinde birçok kanser türü önlenebiliyor veya iyileştiri-lebiliyor. Bunun için yapılması gereken; kansere yakalanmadan koruyucu tedbirleri almak, düzenli aralıklarla kanser taramasıyaptırmak, erken teşhisi sağlamak ve belirtilere karşı uyanık olmaktır!

 

AİLEDE VARSA DİKKAT!

 

*Kanserin belirtileri var mıdır?

 

Her kanserin belirtilerinde farklılıklar olsa da geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araştırma sonu-cunda bütün ülkeler 7 belirtinin kanser habercisi olduğu görüşünde birleşti. O yüzden bu 7 be-lirtiyi önemsemek ve şikay eder den herhangi biri varsa gerekli tıbbi incelemeleri yaptırmakta fayda var. Unutmayın; bu titizlikhayat kurtarıcı olabilir!

 

*Ailede görülen kanserlerin kalıtsal olduğuna nasıl karar verilir?

 

Ailede görülen kanser hastalığı birden çok bireyde aynı organ veya yapısal özellikteki organ-ları tutuyorsa, bu tip kanserin kalıtsal özellikte olduğu düşünülür. Örneğin; kolon kanseri bir ailede iki veya üç kuşaktakibireylerde belden enden erken yaşta görülüyorsa kalıtsaldır. Erken tanı konulmasının hayat kurtarıcı önemi vardır. Doğru yaklaşımlar ile erken tanı olursa kan-serleri yaklaşık yüzde 80-90 oranında tedaviedilebilir. Zira kanserde erken tanı gerçekten hayat kurtarır!

 

Meme kanserine karsı RRCA üreni takibi

 

Meme kanserine karşı BRCA geni takibi

 

Meme kanseri tanısında kullanılan farklı testler vardır. Bunlardan ilki kanserin genetik olup olmadığının araştırıldığı BRCA galinde mutasyon taranmasıdır. Mutasyon varlığı, muhtemel kanser gelişimi ile ilgili riskin artmış olduğunu gösterir. Bu test: kandan elde edilen DNA çalışması ile yapılır. BRCA gen analizitesti: ailesinde meme kanseri öyküsü bulunan kadınlara erken tanı amaçlı yapılabilir.

 

Koldan kanla kolon kanseri genetik testi

 

Kalın bağırsak (kolon) kanseri diğer adı ile kolorektal kanser (kolon ve rektum kanseri-CRC), erken evredeyakalandığında tam şifa ile tedavi edilebilir. Dolayısıyla henüz bulguları olmayan bireylerde bile kanser yönünde bir değişim varsa, sadece kan alınarak yapılacak bir genetik test ile erken tanı ve erken tedavi ile kolon kanserleri önlenebilir.

 

Kolon kanseri erken teşhis yöntemleri arasında uygulamaya başlanan en son test: koldan kan alınarak yapılan, kolon kanserine özel genetik değişimin taranması yöntemidir.

 

Yeni uygulanmaya başlanan koldan kan alınarak yapılan kolon kanseri testi: özellikle kolo- noskopi yaptırmaktan çekinen hastalar için kurtarıcı bir erken tanı yöntemi oluyor. Koldan 10 cc kan alınıyor ve dolaşıma karışmış olan kanserli hücreye ait DNA materyalinden kanserin varlığını gösteren yapı değişikliği belirleniyor.

 

KANSERİN 7 BELİRTİSİNE DİKKAT!

 

Bütün ülkeler aşağıdaki 7 belirtinin kanser habercisi olduğu görüşünde birleşiyor. Bu belirtiler mutlaka kanser olduğunuz anlamına gelmiyor; hatta tanı çoğu zaman kanser çıkmıyor. Aynı şekilde bu belirtilerinolmaması, kanser bulunmadığı anlamına da gelmiyor. Ancak bu 7 belirti tehlike işareti olarak kabul edildiğinden, bu belirtilerden herhangi birinin varlığında doktora başvurmakta gecikmeyin! İşte kanserin 7 belirtisi:

 

1- Bağırsak ve mesane alışkanlıklarının değişiklikleri,

2- İyileşmeyen yaralar,

3- Zamansız kanama ve akıntı,

4- Meme veya başka yerde sertlik,

5- Hazımsızlık veya yutma güçlüğü,

6- Beni er veya bir siğilin belirgin değişikliği,

7- Hırıltılı öksürük veya ses kısıklığı.

 

AKINTI VE KAŞINTI RAHİM AĞZI KANSERİNİN BELİRTİSİ OLABİLİR

 

Medical Park Bahçeli evler Hastanesi Tüp Bebek Merkezi ve Kadın Doğum Bölümü Direktörü kadınhastalıkları ve doğum uzmanı Doç. Dr. Kadir Savan; erken teşhis edildiğinde tedavisi mümkün olan rahim ağzı kanseri ve HPV virüsü ile ilgili soruları yanıtladı:

 

Rahim ağzı kanserleri; HPV virüslerinin meydana getirdiği enfeksiyonlara bağlı oluşan kan-serlerdir. Toplumdaki kadınların yaklaşık yüzde 80:i, yaşamların bir döneminde HPV virüsü-nü kapıyorlar. HPV olankadınların yüzde 90;ında virüs yıllar içinde kendiliğinden temizleniyor.  Ama yüzde 10-15’lik grup var ki: onlar da vücutta kronik enfeksiyon olarak kalıyor.

 

Bu enfeksiyonlar özellikle 10-15 yıldan fada vajen ve rahim ağzında enfeksiyon halini sürdü-rürlerse, rahim ağzı kanserine sebep olabilir. Bu enfeksiyonlar ileriki dönemlerde rahim ağ-zında, vajende ve makatta hücrelerde değişikliğe sebep olduğu için birçok kansere sebep olur.

 

GEÇ KALMAYIN!

 

HPV virüsü, kadınlarda genel olarak akıntı, yanma, kaşıntı gibi şikayetlere neden olur. Bu şi-kayetler sıkça görüldüğü için çoğu zaman bu belirtiler önemsenmiyor. Basit bir vajinal enfek-siyon olarak algılandığı ve virüs hiç başka şikayete yol açmadığı için, hastalık sinsi olarak ilerliyor ve kansere dönüşüyor.

 

Rahim ağzı kanserinin teşhisi çok kolaydır ama hastalar genellikle geç dönemde geliyor. Has-talar akıntı, yanma ve kaşıntı gibi belirtilerin, basit bir enfeksiyon olduğunu sanıp doktora git-miyor. Teşhis koyduğumuzda gen etlikle hastalık ilerlemiş oluyor. Bunun için de modem tıp, bu hastalığın çok tehlikeli ama önlenebilir olduğunu söylüyor.

 

YILDA BİR KEZ MUTLAKA SMEAR TESTİ YAPTIRIN

 

*Rahim ağzı kanserlerinin tanısı kolaydır ama işimizi asıl kolaylaştıran hastanın bilinçli olma-sıdır. Bir kadın yılda en az bir kere jinekolojik muayene ve smear testi yaptırmalı.

 

*Smear testi normal rahim ağzı hücrelerinin ne kadar anormal değişikliğe uğradığını gösterir, onu gösterir. Çünkü virüsün kanserleşmesi genellikle 10 – 15 yılı kapsayan bir süreçtir.

 

*Düzenli muayeneler ve smear testi yaptırarak bu değişiklikleri zamanında görebilirsek, has-talığın aşamasına göre uygun tedaviyi uygulayarak rahim ağzı kanserini önleyebiliriz.

 

*Bu nedenlerden dolayı kadınlara; düzerdi yıllık jinekolojik muayene ve rahim ağzından sme-ar testi öneriyoruz. Geç kalırsanız kanserin yayılmasına ve tedavi şansının azalmasına neden olursunuz!


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

Her Gün Şiddetli Ağrılara Artık Sona Geliniyor Çünkü Migren ağrılarına ...

SGK’nın 1 Ekim’de başlayan yeni uygulamasında vatandaş taban fiyattan ...

İftarda hızlı yemek reflüye neden olabildiği bildirildi. Uzmanlar 'İftarda ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*