Küfür ve Kafir-İslami Sohbet

yorum yok
8 views okuma
24 Ağustos, 2012

KUR’ANDA kesin=muhkem ayetler, emirler, yasaklar, haramlar vardır.

Bunları inkar ettiği fetva ve şer’î ilam ile sabit olan kişi kafirdir.

Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) mütevâtir ve sahih hadîslerini, Sünnet-i seniyyesini inkar eden veya hafife alan kişi de kafir olur.

Zaruriyat-i diniye konusundaki icmâ-i ümmeti inkar eden de kâfir olur.

Ezan-ı Muhammedî şeâir-i islamiyedendir, Ezanı tahkir eden kafir olur.

Kader İslam’ın altı temel inancından biridir. İslam’da kader mader yoktur diyen  dinden çıkar.

Şer’î tesettürü inkar eden dinden çıkar.

Ben Müslümanım ama Şeriatı kabul etmiyorum diyen  kişi din sınırları dışına çıkmıştır. Çünkü Şeriat, Kur’an ve Sünnetten çıkartılmış din hükümlerinin tamamına verilen isimdir. Ha İslam’ı inkar etmiş, ha Şeriatı…

Haram yemek caizdir diyen dinden çıkar.

Bu devirde üç ibrahimî hak din vardır, bunların mensupları ehl-i necat ve ehl-i Cennettir diyen dinden çıkar. Çünkü Kur’an “Allah katında din İslam’dır” buyurmaktadır.

Tahrife uğramış önceki kitapların hükümleri bugün geçerlidir diyen İslam’dan çıkar, çünkü onlar tahrife uğramış ve nesh edilmiştir.

Küfrü ve kafirleri beğenen İslam’dan çıkar.

Kafirleri dost ve velî edinmek haramdır. Bu haramı helal gören dinden çıkar.

Önceki büyük alimlerin, fakihlerin, müftülerin, din imamlarının  küfür olarak gösterdiği sözleri söyleyenler, yazanlar, amelleri işleyenler kafir olur.

Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) hadîslerini AB norm ve standartlarına, Feminizm ideolojisine, Kemalizme, kafirlerin isteklerine göre ayıklamak küfürdür.

Kur’anda “Bugün dininizi tamamladım” buyruluyor. İslamda eksiklik, kusur, noksanlık, kemalsizlik  görerek dinde reform, değişiklik, yenilik, hafifletme  istemek küfürdür.

İcazetli, ihlaslı, taqvalı rabbanî ulemayı, fukahayı tahkir etmek ve dışlamak küfre yol açar.

İslam ile  M. Kemal’in ölümünden sonra uydurulmuş Kemalizm ideolojisi  bağdaşır ve uyuşur diyen açık bir dalalettedir.

İlmi, ehliyeti ve icazeti olmadığı halde Kur’an-ı Kerimi re’y ve heva ile yorumlayanlar büyük bir küfran-ı nimette bulunmuş olur.

Kur’anı re’y ve heva ile yorumlasa, bu yorumu isabetli ve doğru olsa yine günah işlemiş olur.

Hiçbir sarıklı Farmason Müslümanlara din imamı, önder, rehber olamaz.

Din konusunda şazz ictihadlara ve  görüşlere itibar edilmez.

Din, silsileli icazetlerle  Resulullaha  (Salat ve selam olsun ona) irtibatlı olan gerçek ulema, fukaha ve mürşidlerden öğrenilir.

 

Dini Chat,İslami Chat,Dini Sohbet,İslami Sohbet,nur sohbet,nur chat,seviyeli sohbet,muhabbet


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*