Nasihatler-İslami Sohbet

yorum yok
2 views okuma
3 Eylül, 2012

Müslümanları Uyarmak, Aydınlatmak, Bilgilendirmek…

SABAH namazları vaktinde uyuyan imanlı bir Müslümana yapılacak büyük bir iyilik, ona nasihat etmek, “Sevgili kardeşim gaflet uykusundan uyan, kalk Rabbine ibadet et” demektir.

Müslümanların âlimleri, seçkinleri, bilenleri, sorumluları; bilmeyen, gaflet eden din kardeşlerini bilgilendirmekle, aydınlatmakla, uyarmakla mükelleftir (=yükümlüdür).

Bu öğütler, uyarılar, aydınlatmalar nasıl yapılacaktır? Olumlu bir şekilde, ümit kırmadan, teşvik ederek, müjdeleyerek, sevdirerek, gerektiğinde korkutarak (inzar ederek) yapılacaktır.

Bilenlerin bilmeyenleri uyarması, aydınlatması, bilgilendirmesi onlar üzerine vaciptir.

Bu vazife ihmal edilemez.

Müslümanların çok büyük bir kısmı beş vakit namazı terk etmiştir. Onlara nasihat edilmesi, onların uyarılması gerekir.

Milyonlarca Müslüman ribaya/faize batmıştır. Onların uyarılması gerekir.

Milyonlarca Müslüman lükse, israfa, sefahate(=beyinsizliklere), aşırı tüketime yönelmiştir. Onlara nasihat edilmelidir.

Müslümanlar İmamsız kalmış, paramparça olmuş, bir yığın hizbe, fırkaya, cemaate, sekte, gruba ayrılmıştır. Bu konuda onlara nasihat edilmelidir.

Açık gezen kadınlara nasihat edilmelidir.

Dedikodu, gıybet, polemik, tecessüs, fitne fesat, tefrika ayyuka çıkmıştır. Bu kötülükler konusunda halka nasihat edilmelidir.

Din konusunda çok vahim bid’atler zuhur etmiştir. Halkın bunlara karşı uyarılması gereklidir.

Vahamet o raddeye varmıştır ki, küfür dinlerine mensup kişilerin de ehl-i necat ve ehl-i Cennet olduğu iddia edilmektedir. Bu konuda âlimlerin, bilenlerin gaflete düşenleri uyarması onların üzerine vazgeçilmez bir borç ve vazifedir.

Namaz kılmayanları, riba ile kredi alanları, tefrikaya düşenleri “Aman bu kardeşlerimizin moralleri bozulmasın, memleket çok iyiye gidiyor, Müslümanlar ilerliyor” diyerek uyarmamak büyük bir gaflet ve hıyanet olur.

Gaflete, cehalete düşen Müslümanları, onların bir kısmı rahatsız olsalar da, uyarmak gerekir.

Namaz kılmayan Müslümanlara namaz kıl demek, karamsarlık değildir.

Bu memleketteki yüz büyük cemaatin, tarikatın, hizip ve fırkanın hocaları, hoca efendileri, şeyhleri, üstadları bir araya gelerek Müslümanları uyarıcı bir beyanname hazırlayıp bunu gazetelerde yayınlatmalıdır.

Bunu yapmazlarsa sorumlu olurlar.

Hiçbir şeyh, ben filan tarikatın şeyhiyim, öteki Müslümanlar beni ilgilendirmez demek lüksüne sahip değildir.

Edilen nasihatlerin yüzde yüzünün tutulması gerekmez.

Yüz kişiye nasihat edildi, yüzünün de düzelmesi gerekmez.

Önemli olan etkili ve uygun şekilde nasihat edilmesidir.

Nasihatlerin etkili olması için ihlâsla, sırf Allah rızası için yapılması gerekir.

Âlimler, şeyhler, bilenler, nüfuzlu ve ziyalı Müslümanlar nasihat etmezlerse

Sapıtanların vebali onların üzerine olur.

Namaz kılmayanların vebalinin yüzde elli biri onların üzerine olur.

Gıybetçilerin vebali onların üzerine olur.

Bid’atçilerin vebali onların üzerine olur.

Ribacıların vebali onların üzerine olur.

Bu vebalden nasıl kurtulabilirler? Kur’ana, Sünnete, Şeriata uygun şekilde etkili nasihat ederek, uyararak, aydınlatarak, bilgilendirerek…

Hiçbir âlim, hiçbir şeyh, hiçbir ziyalı Müslüman; Müslüman halkı uyandırmak ve aydınlatmak vazifesinden feragat edemez. Uygun ve etkili şekilde nasihat edilse, namaz kılmayanların yüzde ellisi namaza başlar.

Riba/faiz yiyenlerin yüzde ellisi ribadan uzak durur.

Gıybet edenlerin yüzde ellisi bu çirkin dil afetinden kurtulur.

Açık gezen kadınların yarısı tesettüre girer.

Daha bir sürü büyük günah azalır.

Bendeniz din âlimi, fakih ve müftü değilim. Okuryazar bir vatandaş olarak, haddimi aşmayacak şekilde ilmihal ve ahlak vazifeleri konusunda halkı uyarmaya çalışıyorum.

Bu uyarıları, aydınlatmaları, bilgilendirmeleri, “Sen halkın moralini bozuyorsun, sen çok karamsarsın, biraz da iyi şeylerden bahsetsene…” diyerek tenkit etmek insafsızlıktır.

İyi şeyler denilen şeylerin çoğu keramet ve gerçek kalkınma değil, istidraçtır. Firaseti olan anlar.

İstidracı keramet sanmak ne büyük bir gaflet ve şaşkınlıktır!..

 islami sohbet kanalları,islami sohbet odalari,nur islami sohbet,ideal sohbet,mynet sohbet,duabahcesi,islami evlilik,islami sohbet net


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.