Önemli Uyarılar-İslami Sohbet

yorum yok
3 views okuma
8 Eylül, 2012

Türkiye Sünnîlerinin çok güçlü uyarılara ihtiyacı vardır. Uyanmazlarsa, bugünkü gidişlerinin sonu felakettir.

Durumlarının, gidişlerinin, hallerinin kötü olduğu akılla, mantıkla, hikmetle; Kur’anın ve Sünnetin ışığında kendilerine anlatılmalıdır.

Müslümanlara “Durum çok iyidir, çok parlak ufuklara yaklaşıyoruz, ileride her şey çok iyi olacaktır” diyenler onları aldatmaktadır.

Sünnî Müslümanlar bu ülkenin ezici çoğunluğunu oluşturuyor. Onlar iyi olmazsa, ülke de, devlet de, halkın bütünü de iyi olmaz.

Ne gibi kötülükler vardır?

Bir teki bile batırmaya ve çökertmeye yeterli olan birkaç kötülüğü sayayım:

1. Birlik ve beraberlik içinde tek bir Ümmet halinde olmamak.

2. İrili ufaklı, birbirinden kopuk binlerce hizbe, fırkaya, cemaate, sekte ayrılmış olmak.

3. İtikatta (inançta) çok vahim, çok korkunç fesatların ve bid’atlerin halk arasında yayılması.

4. Beş vakit namazın terk ve zayi edilmiş olması.

5. Milyonlarca Müslümanın çeşitli şehvetlerin ve azgınlıkların pençesine düşmüş olması.

6. Başta israf ve lüks olmak üzere birçok beyinsizliğin genelleşmesi.

7. Emr-i mâruf ve nehy-i münker yapılmaması.

8. Genç nesillerin İslamî eğitim görmemesi.

9. En korkunç, en yıkıcı, en müthiş felaket: Bedevîlik, a’râbilik, kırsal kesim şifahî kültürünün hakim olması.

Ülkenin güneydoğusunun ucunda savaş var, teröristler kurtarılmış bölge kurmak için savaşıyor. Bazı bölgelerde ise vur patlasın çal oynasın eğlence var.

Tarihte görülmemiş bir din ve mukaddesat sömürüsü…

Beş yıldızlı muhteşem umre seyahatleri…

Ramazanda lüks iftarlar…

Ramazan açlık ayı mı, tıkınma ayı mı?

Cılkı çıkarılan tesettür… Şeytanî tesettür… Başları kapalı açık kadınlar ve kızlar…

Reformcu baykuşlar haykırıyor: İslamda teravih namazı ve kader yoktur… Daha nice hezeyan…

Papazlarla hahamlarla öpüşen, lakin birbirlerinin yüzüne bakmayan Müslümanlar.

Onlar ne biçim Müslüman?

Ortodoks Rumların Ekümenik Patriği, Ermenilerin Gregoryen Patriği, Katoliklerin Monsenyörü, Yahudilerin hahambaşısı, Masonların Üstad-ı Âzamı var da, Müslümanların niçin bir İmam-ı Kebiri yok?

Sünnî Müslümanlar, 1928’den önce vefat etmiş dedelerinin mezar taşlarını niçin okuyamıyor?

Müslümanlar niçin 1927’de yayınlanmış Türkçe hikaye kitaplarını okuyamıyor?

Dindar Müslüman kadın avukatlar niçin başlarında eşarp olduğu halde mesleklerini icra edemiyor?

Müslümanların Ramazanlarına, oruçlarına niçin saygı gösterilmiyor?

Bu Sünnîleri kimler uyaracaktır?

Kimler onlara birleşin birleşin birleşin diye haykıracaktır?

Bugünkü gaflete, ahlaksızlığa, cehalete karşı kimler gökgürültüsü gibi yeter artık diyecektir?

Kimler, bütün öğrencileri vakit namazlarını bir eksiksiz cemaatle kılan gerçek İslam mektepleri açacaktır?

Kimler gerçek şer’î tesettüre öncülük edecektir?

Bu Ümmetin Şeyh Şâmil’i nerededir?

Ey zamanın Hâlid’i zuhur et!..

Ey Salahaddin neredesin?

Ey Âkif, ruhlarımızı heyecana getirecek yeni neşidelerini bekliyoruz?

Ey Ali Şükrü bey!

Ey İskilipli Âtıf Efendi!..

Ey âşıkan, ey sâdıkan!.. Ey âmirine bi’l-mâruf ve nâhine ‘ani’l-münker…

Ey Ahmed Yesevî’nin halifeleri nerelerdesiniz?

Ey mürüvvetli Müslümanlar!

Ey fütüvvet erbabı!

Ey zamanın Celalüddin’i!

Ey Ehl-i Beyt-i Mustafanın torunları…

Ey muhlisân!.. Ey cihad-ı ekber erbabı!..

Uyandırın bu ümmeti!..

Ashab-ı Kehf ne güzel bir uykudaydı… Biz ne kötü bir uykudayız…

Vakit geçmeden, nasıl uyanacağız?.. Kimler uyaracak bizleri?..

Gayret ve himmet köslerini, zemin ü âsümanı titretircesine kimler vuracak.

İş işten geçmeden…

Kaza okları gergin yaylardan fırlamadan…

 

dini sohbet,dini sohbet odaları,dini chat,dini sohbetler,dinisohbet,dinichat,dini sohbet siteleri,islami sohbet,nur sohbet,nur chat,seviyeli sohbet,muhabbet,nur sohbet odalari,nur chat odalari


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.