Sen Ne yapdın Be Müslüman

yorum yok
0 views okuma
15 Aralık, 2013

kuran-i-kerimSen Ne yapdın Be Müslüman Kardeşlerim yazımızda da göründügü gibi kelimeyi şehaded getiren her insan sizce müslüman olurmu müslümanın sıfatları vardır demi kardeşlerim ozaman sayalım inş.

Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar
Meşhur bir hak karşılığı olmadıkça Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. [işte

size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız..” [Enam 151]

Seher vakitlerinde Allah’tan bağışlanma dilerler

(Bunlar) “Rabbimiz, biz iman ettik. Bizim günahımızı bağışla. Bizi ateş azabından koru diyenler, sabredenler, doğru olanlar, huzurunda gönülden boyun büküp divan duranlar , Allah yolunda harcayanlar ve seherlerde [Allah’tan) bağışlanma dileyenlerdir. ‘ Al- i imran 16, 17]

Rasullerden hiç birini diğerinden ayırmazlar

Deyin ki “Biz Allah’a, bize indirilene, Kur’ana İbrahim, İsmail, İshak, Yakub ve Yakupoğullarına indirilene, Musa ve İsa’ya verilen ( Tevrat ve İncil) ile bütün diger peygamberlere Rablerinden verilene iman ettik.Onlardan hiçbirini digerinden ayırt etmeyiz ve biz onlara teslim olmuş kimseleriz.” (Bakara 136 )

Allah yoluna güzel öğütle çagırırlar

Rabbinin yoluna, hikmetle, güzel öğütle çagır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et. Şüphesiz senin Rabbin kendi yolunda sapanları en iyi bilendir. ” [Nahl 125]

Ayakkta, oturarak ve yatarak Allah’ı anarlar

Onlar ayaktayken, otururken yanları üzerine yatarken Allah’ı anarlar.Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler.Rabbimiz! Bunları boş yere yaratmadın, seni noksanlıklardan uzak tutarız.Bziz ateş azabından koru’ derler.’ (Al-i İmran 191)

Kötü hesap yapmaktan korkarlar
“Onlar, Allah’ın riayet edilmesini emrettiği haklara riayet eden, Rablerine saygı besleyen ve kötü hesaptan korkanlardır” [Rad 21]

Işleri aralarında istişare iledir

“(Dünyalık olarak) size her ne verilmiş ise, bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah’ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Bu mükäfat, inananlar ve Rab­lerine tevekkül edenler, büyük günahlardan ve çirkin işlerden kaçınanlar, öfkelendikleri zaman bagışlayanlar, Rablerinin çağrısına cevap verenler ve namazı dosdogru kılanlar; işleri. aralarında şurä ile olanlar, kendilerine verdigimiz ruzıktan Allah yolunda harcayanlar, bir saldırıya ugradıklan za­man, aralarında yardımlaşanlar içindir.” [şura 36, 39]

Anne ve babalanna öf bile demezler

“Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, anaya-babaya iyi davranmanızı kesin olarak emretti. Eger onlardan biri, ya da her ikisi senin yaninda ihtiyarlık çagına ulaşırsa, sakın onlara “öf!” bi­le deme; onları azarlama; onlara tatlı ve gü­zel söz söyle” [Isra 23]

Asıl yurt olarak ahireti benimsemislerdir

‘ O halde, dünya hayatını ahiret hayatı karşılığında satanlar, Allah yolunda savaşsınlar.Kim Allah yolunda savaşır da öldürülür veya galip gelirse, b,z ona büyük bir mükafat vereceğiz. (Nisa 74

çok az uyurlar
“Şüphesiz Allah’a karşı gelmekten sakınanlar, Rablerinin kendilerine şeyleri alarak cennetlerde ve pınar başında bulunurlar. Şüphesiz onlar bundan once iyilik yapan kimselerdi. Geceleri pek az uyurlardı” [Zariyat 15, 17]

Namazı dosdogru kılarlar ve zekatı verirler

“Mümin erkekler ve mümin kadınlar birbirlerinin dostlarıdır. iyiligi emreder kötülükten alıkoyarlar. Namazı dosdoğru kılarlar , zekatı verirler. Allah’a ve Rasulü’ne , itaat ederler. İşte bunlara Allah merhamet edecektir.. Şüphesiz Allah mutlak güç ve hüküm ve hikmet sahibidir” [Tevbe 71 )

Hiç bir ticaret onları, Allah’ı anmaktan alıkoyamaz

“Allah’ın, yüceltilmesine ve adının anılmasına izin verdigi evlerde hiç bir ticaretin ve hiç bir alış verişin kendilerini, Allah’ı anmaktan, namazı kılmaktan zekatı vermekten alıkoymadığı adamlar buralarda sabah akşam O’nu tesbih ederler. Onlar, kalplerin ve gözlerin dikilip kalacagı bir günden korkarlar” [Nur 36, 37 )

Yalnız Allah’a güvenirler

“De ki: “Bizim başımıza ancak , Allah’ın bizim için yazdığı şeyler gelir. O bizim yardımcımızdır.. Öyleyse müminler, yalnız Allah’a güvensinler” [Tevbe 51 )

Her şeye karşı Allah’ın tarafındadırlar

“Allah’a ve ahiret gününe iman eden hiç bir topluluğun, babaları, oğulları, kardeşleri yahud kendi soy sopları olsalar bile, Allah’a ve Peygamberine düşman olan kimselere sevgi beslediğini göremezsin.İşte Allah onların kalblerine imanı yazmış ve onları kendi katından bir ruh ile desteklemiştir.Onları, içlerinden ırmaklar akan ve içlerinde ebedi olarak kalacakları cennetlere koyacaktır.Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah’tan razı olmuştur.İşte onlar, Allah’ın tarafında olanlardır.İyi bilin ki ; Allah tarafında olanlar kurtuluşa ermiş olanların ta kendileridir. ( Mücadele 22 )


Bir önceki yazımda « makalem var.

Site web editörü olan admin makale yazarlığı yapar. Site web editörü olan admin .

Benzer Yazılar

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Allahü teâlâ imanı, kıymetli ve güzel olarak ...

Hikmet ehli zatlar buyuruyor ki: Geçimsizlikler, hep dinimizin dışına ...

Müslümanlarda Hor Görme Küçüklüğü Başladı,Aynı imânı paylaşanlar ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*