Arama Sonuçları

Ömer bin Me’ûd el-Bezzâr hazretleri, meşhûr velîlerdendir. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin talebelerinden olup, hadîs ve fıkıh ilminde