ahmed namıki cami

Keramet Gösterdi Evliyanın büyüklerinden Hace Mevdud Çeşti hazretleri, daha mektep çağlarındaydı ki bulunduğu ...