Aile Fertleri Arasında Karşılıklı Hak ve Sorumlulukları

Ailedeki Sorumluluklar Aile, toplumun özü ve çekirdeğidir. Ailenin temel görevi; insan neslinin devamını sağlamak, ...