ailenin sorumlulugu

Ailedeki Sorumluluklar Aile, toplumun özü ve çekirdeğidir. Ailenin temel görevi; insan neslinin devamını sağlamak, ...