Aksaraylı Pîr Ali Sultan

Pîr Ali Sultan, Aksaray’da yetişen meşhûr velîlerdendir. On altıncı asırda yaşamıştır... Sultan Süleymân Han ...