Arama Sonuçları

Pîr Ali Sultan, Aksaray’da yetişen meşhûr velîlerdendir. On altıncı asırda yaşamıştır… Sultan Süleymân Han İran’a sefer yaptığı