Arama Sonuçları

Bu gün engin bir şahsiyet, İmam, zahit, inkılapçı, ıslahatçı, adalet abidesi, insan hakları savunucusu muvahhit, yüce insani değerlerle bütünleşmiş,