Alias

Bu gün engin bir şahsiyet, İmam, zahit, inkılapçı, ıslahatçı, adalet abidesi, insan hakları savunucusu muvahhit, ...