Arama Sonuçları

Kardeşlerim Dinimizde Hüküm vermek Bazı Alimler Ve İlahiyatcılar Hüküm Verici Sohbetler Anlatmaktadır Hüküm Vermek ancak Allah’a aittir…”
İnsanlar öldükten sonra hangi safhalardan geçecektir? Mahşerde insanların çıplak ve yalın ayak olmasını açıklar mısınız? Mahşer alanında
Tam İtikat Kalp hastalıklarından en tehlikelisi, bid’attir. Yani yanlış, bozuk itikattır… Bilhassa zamanımızda Müslümanların çoğu,
MUTTAQİ, âbid, zâhid, bildiğiyle âmil icazetli din alimleri, fakihler, kâmil mürşidler ve şeyhler (zaruret ve büyük lüzum olmadıkça) sultanların
Muhammed Kudsî Bozkırî hazretlerinin oğlu olan Mehmed Behâeddîn Efendi 1831’de doğmuştur. Uzun müddet Konya Bekir Sami Paşa Medresesinde müderrislik