Arama Sonuçları

Ömer bin Me’ûd el-Bezzâr hazretleri, meşhûr velîlerdendir. Abdülkâdir-i Geylânî hazretlerinin talebelerinden olup, hadîs ve fıkıh ilminde
Ramazan Halîfe, Edirne velîlerindendir. Doğum târihi bilinmemektedir. Hacı Bayrâm-ı Velî hazretlerinin yolu olan Bayramiyye yoluna girip ona bağlandı.