Allah Resulu

Dün geçti   Yarın var mı?   Gençliğime de güvenmem   Ölen hep ihtiyar mı?    Dünya = Dün ve Yarın..Yani ...