Allah’a kulluk edenler

Firavun Kavmini Aldattı Zühruf Suresinden İzdüşümleri Allah’ın her gönderdiği elçi için vermesini ...