Allah’a şirk koşma

Firavun Kavmini Aldattı Zühruf Suresinden İzdüşümleri Allah’ın her gönderdiği elçi için vermesini ...