Arama Sonuçları

Ehl-İ Sünnet itikadına göre evliyanın kerameti haktır. Lakin kerametler konusunda birtakım gerçekleri bilmek gerekir. Veliler kerametlerini açıklamazlar,