Allah’ın veli kulları

Ehl-İ Sünnet itikadına göre evliyanın kerameti haktır. Lakin kerametler konusunda birtakım gerçekleri bilmek ...