Arama Sonuçları

Altın ateşle, kadın altınla, erkek kadınla imtihan edilir. Ağacın hatırladığını balta unutur. Ağaç diken, kendinden başkasını da sevdiğini
Bütün Araplar haindir, kötüdür diyen kimse kâfir olur, çünkü Resulullâh Efendimiz (Salat ve selam olsun ona) Arap kavmindendir. Ashâb-ı Kirâm’ın