Bekâ Bin Mahled Hazretleri

Bekâ bin Mahled hazretleri, duâsı makbul bir zât idi. Bir gün yanına bir kadın geldi. Üzüntülüydü Huzûra ...