beşer şaşar

Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hem kendi bireysel hayatımızda hem de kardeşlerimizle omuz omuza verdiğimiz işlerde ...