Bulgaristan

Altın leğenin kan kusana ne faydası var.Bir ama pir.Bir çıplağı bin zırhlı soyamaz.Büyük ambar, küçük ...