Talimatlar-İslami Sohbet

yorum yok
6 views okuma
14 Eylül, 2012

1. İslam’a, Kur’ana, Sünnete, Şeriata nâçizâne hizmet etmeye devam etmelisin.

2. Bu hizmeti maddî menfaat, siyasî nüfuz ve şahsî prestij elde etmek için etmemelisin; İslam’ın paralı/kiralık askerî durumuna düşmemelisin.

3. Ülkenin ve halkının iyiliğini istemelisin, onlara zarar vermemelisin.

4. Devleti desteklemelisin, kötü düzene/sisteme muhalefet etmelisin ve onun değişmesi, yerine âdil ve hak bir düzen gelmesi için çalışmalısın.

5. Yalandan, iftiradan, fitne ve fesat çıkartmaktan, şahsiyat yapmaktan, isim vererek, hedef göstererek çamur atmaktan kaçınmalısın.

6. İsminin gündeme gelmesi, yazılarının daha fazla okunması için polemik yapmamalısın, kavga ve şamata çıkartmamalısın.

7. Mümkün olduğu kadar ben dememeye çalışmalısın, ben yerine bendeniz demeyi tercih etmelisin.

8. Müslüman olmalısın ama İslamcı olmamalısın.

9. Hizip, fırka, grup, cemaat, tarikat, klik asabiyetinden, fanatizminden, holiganlığından uzak durmalısın, Ümmet şuuruna sahip olmalısın.

10. Politikacıların, ünlülerin, din baronlarının yağcısı, yalakası, meddahı olmamalısın. Zaruret olmadıkça, dünya büyüklerini ziyaret etmemeli, huzurlarına çıkmamalısın.

11. Bütün kötülüklere karşı olumlu muhalefet yapmalısın, olumsuz ve yıkıcı muhalefet yapmamalısın.

12. Fâsık-ı mütecâhirleri, yani açıkça, küstahça, utanmazca, arsızca, hayasızca günah işleyenleri isim vermeden anonim şekilde tenkit etmelisin.

13. İnsanların gizli ayıplarını ve günahlarını araştırmamalısın, bunlara muttali olursan fâş etmemeli, aksine gizleyip örtmelisin.

14. Sahih itikattan (imandan) sonra İslam’ın ikinci önemli ve temel şartı olan namazın dosdoğru kılınması için çalışmalısın.

15. İslam’ın üçüncü temel şartı olan zekatın Kur’ana, Sünnete, Şeriata, fıkha göre dosdoğru bir şekilde, hakeden hakikî şahıslara verilmesi, tüzel kişilere verilmemesi için çalışmalısın.

16. Bütün Müslümanların ortak değerleri olan İman, İslam, Kur’an, Sünnet, Şeriat, Ümmet, Hilafet ve güzel ahlak için çalışmalısın.

17. Selef-i Sâlihîne, Eimme-i müctehidîne, Ehl-i Beyt-i Mustafa’ya (Salat ve selam olsun ona), evliyaurrahmana, İslam’ın muhlis hizmetkârlarına, gerçek ulema ve fukahaya, kâmil mürşidlere ve mü’minlere hürmet etmelisin.

18. Müslümanların büyüklerine saygı göstermeli, küçüklerine şefkat ve merhametle muamele etmelisin.

19. Kendini ve hizmetini büyük ve önemli görmemelisin.

20. Yaratıklardan ücret ve mükâfat istememelisin ve teklif edilirse kabul etmemelisin, şahsın hakkındaki övgüleri reddetmelisin.

21. Bunu yapamazsın ama hiç olmaya çalışmalısın.

22. Politikadan mümkün olduğu kadar uzak durmalısın. Şeriata aykırı yeminler etmemelisin.

23. Mümkün olduğu kadar halkla ihtilat etmemelisin.

24. Kendinde hiçbir fazilet ve üstünlük görmemelisin, nefsini aklamamalısın, onu devamlı olarak kınamalı ve kötülemelisin.

25. Âdil bir İmam veya Mehdi-i âhirzaman zuhur ederse ona hemen biat ve itaat etmelisin.

26. Kur’andan ve Sünnetten kendi re’y ve hevan ile hüküm çıkartmamalısın.

27. Mezhepsizlikten, telfik-i mezahibten, dinde reform yenilik değişim fitnesinden, İslam Protestanlığından, zındıkları ve bid’atçileri desteklemekten kaçınmalısın.

28. Din konusunda Cadde-i Kübra, Sevâd-ı Âzam ve cumhur-i ulema yolunda yürümelisin; çıkmaz sokaklara, dar patikalara sapmamalı, bid’atleri ve şazz görüşleri kabul etmemelisin.

29. Kur’anın zâhirine, Sünnete, Şeriata bağlı olmaları, beş vakit namaz kılmaları şartıyla sufileri sevmeli ve desteklemelisin.

30. Elinden geldiği kadar kaleminle mâruf ile emr ve münkerden nehy farizasını ifaya gayret etmelisin.

 

 dini sohbet,dini sohbet odaları,dini chat,dini sohbetler,dinisohbet,dinichat,dini sohbet siteleri,islami sohbet,nur sohbet,nur chat,seviyeli sohbet,muhabbet,nur sohbet odalari,nur chat odalari


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.