Türklerin Müslüman Oluşu ve Özgürlügü

yorum yok
7 views okuma
8 Haziran, 2013

images (1)Türklerin Müslüman Oluşu ve Özgürlügü Türklerin Müslüman Araplarla ilk temasları Hz. Ömer zamanına rastlar. Ancak bu dönemde ciddi bir ilişki olmamıştır. Türklerin Müslümanlarla ilk ciddi münasebetleri Emeviler zamanında başlamıştır. Ancak Emevilerin olumsuz tutumları yüzünden Türklerin İslamiyet’e geçişleri yavaş olmuştur. Emevilerin yıkılışından sonra 750 yılında başa geçen Abbasiler Türklere karşı çok iyi davrandılar.

Abbasilerle Türkleri birbirine yaklaştıran sebepler nelerdir?

Türklerin Emevilere karşı Abbasileri desteklemesi, bir de Abbasilerin Çinliler ile yaptığı Talas savaşında (751) Türklerin Abbasilerin yanında yer almasıdır. Bu savaşla Türkleri daha yakından tanıyan Abbasiler onlara ordu içerisinde çeşitli görevler vermişlerdir. Böylece Türkler ordu ve devlet yönetiminde söz sahibi olmaya başlamışlardır.

930’lu yıllara gelindiğinde Karahanlı devletini kuranların İslamiyet’i toptan kabul etmeleri ile Türk boylarının büyük bir çoğunluğu Müslüman olmuştur. Türkler İslamiyet’i kılıç zoruyla değil, kendi istekleriyle benimsemişlerdir.

Türklerin İslam dinini seçmesindeki sebepler;

Birinci sebep: İslam’ın ve medeniyetinin üstünlüğü ve çekiciliği

İkinci sebep: Türklerin eski inançlarının İslam’ın inanç sistemine yakın olması ve Müslümanlığın Türk ruhuna uygun düşmesidir.

Türklerin Eski inanışlarıyla İslam Dininin Benzeyen Yönleri: – Eski Türklerde “tek tengri” (kendi özüne benzer yüce tanrı) ifadesi kullanılmaktadır. Bu tarif İslam’ın eşi ve benzeri olmayan Allah inancıyla benzeşmektedir. Türkler Müslüman olduktan sonra da Tanrı tabirini kullanmaya devam etmişlerdir. – Yine Türklerin eski inançlarında; ruhun ölümsüzlüğü cennet ve cehennem inançları da İslam’ın ahiret inancı ile benzeşir. – İslam dininin ahlak esasları Türklerin fıtri özelliklerine uygundur.

Türkler doğuştan savaşçıdır. İslamiyet de her an vatan için savaşmayı emreder. Yiğitlik, mertlik, dürüstlük Türklüğün şiarındandır. Bütün bu hasletler İslam dinince övülen özelliklerdendir. Yine yalan, hırsızlık ve riya benimsenmeyen ve cezası olan davranışlardır. İslam dini de bu tür davranışları yasaklamıştır. Türkler temizdirler. İslam da temizliği emreder. Türkler sahip oldukları inançları, vatanları, gelenekleri uğruna savaşan bir millettir. İslam ise Allah yolunda vatan uğrunda savaşmayı, şehitlik ve gazilikle isimlendirip inananlarını cennetle müjdelemektedir. İşte Türklerin inanç, ahlak ve yaşayış tarzlarının İslam’a uygun oluşu, onların Müslüman olmalarını kolaylaştırmıştır.

Türklerin İslam dinini seçmesindeki sebeple,Türklerin İslam dinini,türkler ve din,Türklerin Müslüman Oluşu,Türklerin İslam dinini seçmesindeki sebepler


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

İslâm;  doğumdan  ölüme  kadar hayatın ne şekilde  yaşanacağını, ...

İslam, diğer sistemler gibi muhatabına daha yolun başındayken; şayet bu ...

Şu aşağıda yazdıklarıma kim itiraz edebilir? 1. Bütün mü'minler (iman ...

YorumlarBir Yorum Yazmak İstermisiniz ?

*