Vaaz – İslam Kardeşliği

VAAZ KONUSU: İSLAMDA KARDEŞLİK VE KARDEŞLER ARASI HUKUK
Konunun Planı: 1

A-İslam Kardeşliği,
1-İslam kardeşliği nedir?
2-Kardeşliğin gereği olan yardımlaşma,
3-Kardeşliğin gereği olan koruma ve kusurları örtme,
4-Müslümanların eşitliği,

B-Kardeşlerin birbiri üzerindeki hakları:
1-Komşu hakları,
2-Karşılıklı ziyaretleşme,
3-Hastalandığımda ziyaret etme,
4-Cenaze,düğün vb gibi merasimlerine katılma,
5-Bayramını kutlama ,
6-Misafir olduğunda ağırlama ve sevabı,
7-Müslümanların birbirlerini sevmesi ve karşılıklı saygı göstermeleri,

C-Müslümanlar arası bağları kuvvetlendiren sosyal ilişkiler
l -Hediyeleşme sünneti,
2-Borç verme,karzı hasen müessesesi,
3-Düğün vb gibi özel davetlerine katılma,

Allah Tealaya insanı yaklaştıran birçok yol ve vesileler vardır Bu yolların içinde en karlı ve kısa olanı muhabbet ve sevgi yoludur Hadisi Kutside “Muhabbetim benim için birbirini sevenlere, benim için bir araya gelenlere, benim için birbirini ziyaret edenlere ve benim için birbirine din uğrunda mal harcayanlara hak olmuştur” buyruldu
Kişi Müslüman kardeşinin yardımında olduğu sürece Allah da onun yardımındadır Kardeşlerinin kusurlarını örtmede gece gibi, derdiyle dertlenmede bir bedenin azaları gibi, sevincini paylaşmada ana gibi olursa işte İslam kardeşliğinin gereğini yerine getirmiş olur

Kardeşinin can ve malını korur, emniyet telkin etmekona zarar vermez ve onun gıyabında ırz, namus, şeref ve haysiyetini zedeleyecek hal ve davranıştan kaçınır Cenaze gibi sıkıntılı günlerinde yanında olurBayram gibi sevinçli günlerini paylaşır Yardıma ihtiyacı olduğu vakit madden manen yardımcı olur 2
Her sistem gibi İslâm da kendi cemiyetini belli esaslar üzerine kurmuştur İnançta tevhid’i; cemiyette de uhuvvet’i yani kardeşliği esas almıştırDolayısıyla İslâm toplumu, sınırları İslâm imanıyla çizilmiş kardeşler topluluğudur Bu topluluk ve kardeşliğe imandan başka hiç bir şey, mesela ne ırk, ne renk ne de coğrafya sınır çizemez
İslâm kardeşliğinin yegane belirleyici ön şartı “La ilahe illallah Muhammedur’r-resulullah” demektir Bu kelime-i tevhîd’i söyleyen herkes müslümandır ve öteki müslümanların din kardeşidir 3 Kitabımız Kur’an-ı Kerim’de bu gerçek:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍعَسَى أَن يَكُونُوا خَيْراً مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاء مِّن نِّسَاء عَسَى أَن يَكُنَّ خَيْراًمِّنْهُنَّ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الاِسْمُ
“Mü’minler ancak kardeştirler” (Hucurat, 49/10) şeklinde pek açık biçimde belirlenmiş ve ilan edilmiştir
Kalplerini birbirine Allah’ın ısındırdığı, ellerini birbirine Peygamberin tutuşturduğu ve kardeş yaptığı bir ümmetiz Cenabı Zülcelal:
وَاعْتَصِمُواْ بِحَبْلِ اللّهِ جَمِيعاً وَلاَ تَفَرَّقُواْوَاذْكُرُواْ نِعْمَتَ اللّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنتُمْ أَعْدَاء فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْفَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَاناً وَكُنتُمْ عَلَىَ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِفَأَنقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ
Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O’nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz
Yine siz bir ateş çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi O kurtarmıştı (Al-i İmran,3/103)
Mü’minin mü’mine kardeşliği bir rahmet gibi, bir bereket gibi bir nimet gibi sunuluyor Cenab-ı Peygamberin, hayatı boyunca bu kardeşlik üzerinde nasıl titrediğini biliyoruz
“Muahat-Kardeşleşme” deyimi, belki yalnızca İslam ıstılahında vardır
Allah Rasûlü, Mekke hayatı süresince bir ipek kozası zerafetinde ördüğü İslam kardeşliğini, Medine’ye gelişinde toplumlar arasında gerçekleştiriyor Mekke müslümanları ile Medine müslümanlarını, Ensar ile Muhacirleri kucaklaştırıyor, asli ifadesiyle “kardeş” yapıyor Bu kardeşleşmenin hangi boyutlara kadar uzandığını, siyerlerde içimiz dolarak okuyoruz
Cenab-ı Peygamber hayatı boyunca da, İslam potasında erimiş, bütünleşmiş, kendi ifadeleriyle “bünyan-ı mersus – kenetlenmiş yapı” halinde bir toplum inşasına gayret ediyor Bu toplumu anlatmak için mübarek parmaklarını birbirine geçiriyor, kenetliyor: İşte böyle olun, dercesine 4
Sevgili Peygamberimiz “Müslüman müslümanın kardeşidir” buyurmuş, dünyanın neresinde olursa olsun, hangi devirde yaşamış bulunursa bulunsun, bütün müslümanların birbirlerinin din kardeşi olduklarını tüm dünyaya duyurmuştur Hatta bizzat kendisi Medine’ye teşrif ettiklerinde, Mekke’den gelen muhacirlerden her birini Medineli müslümanlardan biri ile kardeş ilan etmiş, böylece ilk İslâm cemiyetini, kardeşlik esas ve uygulamasıyla başlatmıştırModern dünyanın “toplum dayanışması” dediği ve aradığı oluşumu, Hz Peygamber, kıyamete kadar yaşayacak olan ümmetine örnek olmak
üzere muahat (kardeşlik) uygulamasıyla, daha ilk İslâm toplumunda gerçekleştirmiştir Bu sebeple müslümanlar, kardeşliği Kitap ve Sünnet ile ilan edilmiş ve Medine İslâm toplumuyla o kardeşliği yaşamaya başlamış bir ümmettir 5
Cenab-ı Peygamber bu topluma inşa için, ferd ferd her Müslümanın üzerinde bir sevgi eğitimi gerçekleştiriyor Zaaflardan arındırmak ve sevgisizliği İslam toplumundan uzaklaştırmak için ne mümkünse yapıyor
Hazreti Peygamber (sas)’den bu alanda irad buyurulan hadisi şeriflerde, insanın zaaflarını ve ruhi imkanlarını gözeten tam bir şahsiyet eğitimi vardır Bir yanda, kardeşleşmenin önündeki engellerin izalesi İnsan kişiliğinden gelen ve sevgisizliğe dönüşmesi her
an muhtemel olan zaafların tedavisi, diğer yandan gönülleri “Allah için sevgi” atmosferinde bulaşabilecek bir kıvama ulaştırma çabası 6
Kardeşlik kutlu ve güçlü bir bağ olduğu kadar büyük bir sorumluluktur da Aynı dine mensup insanların adedince büyüyen bir sorumluluk
Kardeşler arasındaki ilişkilerin nasıl olması lazım geldiği konusunda, hem Kur’an-ı Kerim’de hem de Peygamberimizin hadis-i şeriflerinde çok ciddî tavsiye ve uyarılar bulunmaktadır Bütün bu uyarı ve tavsiyelerin özünü aslında “kardeşlik” kelimesi ifade etmektedir
Hz Peygamber de bu yüzden kardeşler arasındaki her türlü münasebette, müslümana kendi nefsini ölçü almasını öğütlemiştir 7
O (sa) şöyle buyurmuştur: “Hiç biriniz, kendisi için istediğini din kardeşi için de istemedikçe olgun mü’min olamaz” 8
Bu hadis-i şerif, din kardeşliği sorumluluğunu bütün boyutlarıyla pek özlü bir ifade ile ortaya koymuş bulunmaktadır Ancak yine de, konuyu açıklığa kavuşturmak bakımından, diğer hadislerden yararlanarak din kardeşliğinin bazı gereklerine işaret etmek faydalı olacaktır 9
Müslüman, haklı sebeplere dayalı da olsa, müslüman kardeşiyle üç günden fazla küs duramaz Müslüman kardeşleri yanıbaşında dururken onları bırakıp başka din mensuplarını ve dinsizleri dost edinemez
Çünkü müslümanın dostu ancak müslümandır Çünkü atalarımızın da dediği gibi, “domuzdan post, gavurdan dost olmaz” Müslüman, öteki müslüman kardeşlerine buğz edemez, kin tutamaz,
sırt çeviremez Araya bir takım sun’i üstünlük ölçüleri koyamaz
Çünkü İslâm’da üstünlük sadece ve sadece takva iledir10
يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْشُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَعَلِيمٌ خَبِيرٌ
Muhakkak ki Allah yanında en değerli olanınız, O’ndan en çok korkanınızdır (Hucurat, 49/13)
Gerek fert, gerek millet olarak tercihlerini daima din kardeşlerinden yana kullanmak zorundadır Günümüz dünyasında beynelmilel platformlarda müslümanların biribirlerine arka çıkmaları, dünyadaki güç dengeleri bakımından fevkalade ehemmiyet arzetmektedir 11 Bu konuda şu hadis-i şerif pek dikkat çekicidir:
المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ يَظْلِمُهُ وََ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ آَانَ في حَاجَةِ أخِيهِ آَانَ اللّهُ في حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ آُرْبَةً فَرَّجَ اللّهُ عَنْهُ بِهَا آُرْبَةً مِنْ آُرَبِ
يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ اللّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
“Müslüman müslümanın kardeşidir Ona zulmetmez, onu tehlikede yalnız bırakmaz
Kim, kardeşinin ihtiyacını görürse Allah da onun ihtiyacını görür
Kim bir müslümanı bir sıkıntıdan kurtarırsa, Allah da o sebeple onu Kıyamet gününün sıkıntısından kurtarır
Kim bir müslümanı örterse, Allah da onu kıyamet günü örter”
( Kim bir müslümanm ayıp ve kusurunu örterse, Allah Teâlâ da o kimsenin ayıp ve kusurunu örter”) 12
“Hadiste İslâm kardeşliğinin nasıl gerçekleşeceği belirtilmektedir
Görüldüğü üzere müslüman, iman kardeşine karşı bazı vazifelerle mükellef durumda: Zulmetmeyecek, tehlikeye atmayacak, sıkıntısını giderecek, yardımına koşacak ve örtecek
Resulullah “Örtme” işini mutlak bırakmıştır Bu sebeple şârihler:
“Bedenini örtmek, ayıbını örtmek, ihtiyacını örtmek, gıybetini yapmamak suretiyle kusurlarını örtmek vs” diye her çeşit örtme’yi anlamışlardır
Şunu da belirtelim ki, müslümanı örtmek, zulüm veya fesadı örtmeye müncer olmamalıdır Bazı kusurlar, başkasına tecavüz ve zulüm şeklinde veya fesad, fitne şeklinde olabilir Böylesi ayıplar örtülmez, yetkililere ihbar edilir Bu müstehabtır, gıybet değildir
Keza ma’siyet işleyen, o davranışından imkân nisbetinde yasaklanır
Taberânî’nin bir başka tarikten yaptığı rivayette şu ziyade vardır:
وََ يُسْلِمُهُ في مُصِيبَةٍ نَزَلَتْ بِهِ
“Başına gelen bir musibette yardımsız bırakmaz” Müslim’in bir rivayetinde وََ يَحْقِِرُهُ
“onu tahkir etmez, şer olarak müslümana, müslüman kardeşini tahkir etmesi yeterlidir” denmiştir
Yine Müslim’de: “Kul kardeşinin yardımında olduğu müddetçe Allah o kulun yardımındadır” denmiştir” 13
Ebû Hüreyre radıyallahu anh’den rivayet edildiğine göre, Resûlullah [sav] şöyle buyurdu:
“Müslüman müslümanın kardeşidir Ona hıyânet etmez, yalan söylemez ve yardımı terketmez Her Müslümanın, diğer müslümana ırzı, malı ve kanı haramdır Takva buradadır
Bir kimseye şer olarak müslüman kardeşini hor ve hakir görmesi yeter ” (Riyazü’s Salihin 236 Tirmizi 187 1992)
Hadisten açıkça anlaşıldığına göre din kardeşliği çerçevesinde kardeşçe yapılacak işlerin ahirette de karşılıkları görülecektir Yani kardeşler birbirleri için “ahiret yatırım” vesilesidirler Din kardeşleri arasındaki ilişkiler konusunda Hucurat Suresi’nde bir çok dikkat çekilmiştir14

DİNİ SOHBET – İSLAMİ SOHBET – DİNİ CHAT – İSLAMİ CHAT

Okunma Sayısı ;

Vaaz – İslam Kardeşliği Benzer Yazılar

Yeryüzünde Belli Başlı Dinler Kabile Dinleri İnsanlar Hz. Ademden itibaren birçok dine inanmışlardır.Kurucusu belli olmayan ,belli bir bölgeye
Cinsel Öğretimin Bir Arada Yapılması caizmidir? Camaat Namazına erkekler yanısıra kadınlarda katıldığı için müşterek öğrteimde bulunduğu
Şintoizm Dünyanın en eski dinleri arasında yer alan Şintozim milattan önce VII. yy. orataya çıkdığı sanılmaktadır.Bilinen bir kurucusu yokdur.Şİntoizmin
Kur’an-ı Doğru Ve Güzel Okumanın Önemi Kuranı Kerim ,Hz.Muhammed a.s ‘a Allah c.c tarafından gönderilen son ilahi kitaptır.Bütün
islamisohbet.dk Hayırlı Bayramlar Diler Bismillahirrahmanirrahim “(Resulüm)Kuşkusuz biz sana Kevseri verdik şimdi sen Rabbine kulluk et ve

Toplam 0 Yorum Yapılmış

Yorum yapma kapalı.

Vaaz – İslam Kardeşliği Etiketler