Yeni Dünya Dili

yorum yok
4 views okuma
4 Eylül, 2012

Dünya hızla bir değişim yaşıyor. Dünya küçüldü. Dünyanın bir ucunda yaşanan bir olay ve bir durum anında insanlığa ulaşabiliyor. Bu, insanların hayata bakışlarını ve algılarını etkiliyor. Sunulan bir haber dünyada söz sahibi olanların denetiminde olunca farklılıklara bürünebiliyor.

Dünya belli bir kültür merkezinden oluşmuyor. Dinlerin, milletlerin, halkların ve hatta kabilelerin belli bir dünyaları var. İnsanlığın ortak kültürü ve hayata bakışları farklı olunca kendilerine ait bir yapı kuruyorlar.

Her kültür ve düşüncenin oluşumunun bir ruhu var.

Müslümanların dünyaları diğer kültürlerden farklı. Her şeyden önce insanlık adına güzel ve iyi olan belirleyici unsurları bulunuyor. İslâm düşünce ve kültüründe sarhoş edici nesneler yasaktır. Bu, da insanlık için en hayırlı bir durum. Bugün insanlığın başına bela olan alkol ve uyuşturucu gibi benzeri durumlar ancak İslâm’ın öngördüğü ilkelerle engellenebilir. Batı’nın hem vaz geçmediği, hem de ondan meydana gelen felâketleri önleyemediği için insanlık dramı yaşanıyor. Bir yanıyla alkolden kaynaklanan kötülüklerden yakınılıyor, bir yandan da ondan vaz geçilemiyor. Bu başlı başına bir açmaz. Kendilerine göre alkolü ölçülü kullanma gibi bir gülünesi bir duruma düşüyorlar. Onların en aydınları ve bilinçlileri bile bu tuzaktan kurtulamıyorlar. Batı toplumlarında bunun bir sınırı ve ölçüsü de yoktur.

Bir diğer sorun da insanlığı bölen, parçalayan, birbirine düşman eden kavmiyetçilik sorunu. Buna günümüzde “milliyetçilik” deniyor. Millet kavramı ile kavim kavramı arasında uçurum var. Millet olma bir kültür ve düşünceye bağlı olan çevre olarak bakılır. Bizi ilgilendiren Türk ile Kürtler millet olarak aynıdırlar. Kavim olarak farklıdırlar. Millet olgusu içinde aynı dünyayı ve ruhu yaşıyorlar. Bugün, kardeşleri birbirine düşman eden kavmiyetçilik olgusu Peygamberimiz tarafından kesin ve belirleyici bir dil ile yasaklanmış. Kavimlerin birbirine olan üstünlüklerinden asla söz edilemez. İslâm uygarlığının oluşum ve gelişim sürecinde onlarca kavim bir arada tek millet olarak yaşayagelmişlerdir. Başka milletlere mensup olanlar İslâm milleti dairesine girdiklerinde farklı bir dünyaya girdiklerini hemen fark ediyorlar. Çünkü her iki dünya birbirinden dağlar kadar ayrı ve farklıdır.

Bu iki temel soruna İslâm’ın özüne ve ruhuna uygun bir dil bulmak gerekiyor. Günümüzde bu, bir zorunluluk. Çünkü insanlığı, dahası İslâm milletini uçuruma sürükleyen yabancı dilden ve ruhtan korunmanın yolları olmalı.

Örnek yaşamak elbette etkili ve belirleyici. Fakat, hayat mücadeleden ibaret. Kötülüklerin ortadan kalkması için cehd etmek gerekiyor. Günümüz bakışında her türlü kötülük ile hem hal ve durum ile hem de eylemsel direniş gerekir. Direnilmediğinde kötülükler kendilerine meydan bulur. Onun alanının daraltılması gerekir.

Günümüzün etkili dilleri farklı diller ve tutumlarda beliriyor. Geçmişte kılıç kötülüklere engel bir unsurdu. Fakat o günün koşullarında önemli ve geçerli bir unsurdu. Bugün egemenler, insanlığın kökünü kurutucu silâhlar kullanıyorlar. Müslümanlar insanlıktan sorumlu. Köklerini kazımak yerine, onları kazanmanın yollarına bakar. Kazanılması olası değilse, kendi ortamlarında rahat bırakılırlar. Ama kötülükleri yaymalarına da izin verilmez.

Anlatı eserleri, buna, şiir, roman, öykü, deneme, piyes gibi etkili unsunlar kullanılır. Müslümanların en vazgeçilmezlerinden biri şiir ile anlatımdır. Sevgili Efendimiz ve arkadaşları şiirden asla vazgeçmemişlerdir diğer anlatı türleri de bunun içinde kendine yer bulur ve gelişir.

Hitabet de etkili unsurlardan biridir. İnsanlık tarihinde kitleler bu yolla yön bulmuşlardır.

Sinema, televizyon, reklâm gibi anlatı ve gösteri türleri günümüzün en etkili unsurları. Buna yakın zamanda internet, cep telefonu gibi etkili unsurlar da katıldı. Bunları en iyi ve hayırlı bir şekilde insanlık lehine dönüştürmek gerekir. Bu yeni zamanın yeni dili. Bu yeni dile Müslümanlar kendi ruhlarını özümseterek yeni bir yapı kullanabilirler. Tehlikeli öldürücü silâhları yok edici unsurlar da geliştirilebilir.

Bu yeni zamana Müslümanların egemen olacağı, kendilerini anlatabilecekleri dilleri mutlaka söz sahibi olmalı. Asla edebiyattan, sanattan, düşünceden vazgeçmeden. İnsanlığın kurtuluşunun tek çözümü sahih Müslümanlardır. Başka milletlere yukarıda üzerinde durduğumuz iki unsur açısından bakıldığında rahatlıkla karar verilebilir. Alkol ve kavmiyetçilik belirleyici iki önemli unsur. Elbette çok daha önemlileri de vardır, şimdilik bu iki unsur üzerinde durmak bile yeterli olabilir.

 dini sohbet,dini sohbet odaları,dini chat,dini sohbetler,dinisohbet,dinichat,dini sohbet siteleri,islami sohbet,nur sohbet,nur chat,seviyeli sohbet,muhabbet,nur sohbet odalari,nur chat odalari


Bir önceki yazımda « makalem var.

Benzer Yazılar

Merhaba Değerli islami sohbet siteleri İle En Güzel Arkadaşlıklara Merhaba ...

Dostluk Ve Saygı Sevgi İle Geliyoruz Kardeşliğe Önem Verenlerin Sitesi Haline ...

Sanma Mutlu Olursun Hayata Yersiz Zamansız Mutluluklar İnsana Tarafsız Duygular ...

YorumlarBu yazı yorumlara kapatılmıştır.