Acizlik

Allah, insanı en mükemmel şekilde yaratmış, pek çok üstün özellikle donatmış, ancak ona acizliğini ...

ACİZSİN… FAKİRSİN… ALLAH’a kul olmak şanın, şerefin, Arama gayrısını, olmamalı başka ...